paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/the-state-of-ai

The State of AI

The State of AI

08-05-2019 Artificial Intelligence, the Military and Increasingly Autonomous Weapons

Download 905 KB

Het rapport 'The State of AI: Artificial Intelligence, the Military and Increasingly Autonomous Weapons' toont aan dat er een wapenwedloop in kunstmatige intelligentie (KI) aan het ontstaan is, en waarschuwt voor de potentiële catastrofale gevolgen als staten er niet voor zorgen dat er altijd menselijke controle over wapentechnologie is. Het rapport beschrijft de status van militaire toepassingen van KI in 7 landen: de Verenigde Staten, China, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zuid-Korea.

PAX roept staten op internationale afspraken te maken om autonome wapens te verbieden. Daarnaast vraagt PAX de private sector niet mee te werken aan de ontwikkeling van deze wapens. Dit rapport dringt aan op samenwerking met elkaar maar ook met wetenschappers en de private sector om de KI-wapenwedloop in de kiem te smoren. Een KI-wapenwedloop zou alleen verliezers kennen en staten zouden niet bezig moeten zijn met hoe ze zo'n wapenwedloop kunnen winnen, maar hoe ze die kunnen voorkomen.

Wapensystemen die autonoom doelen kunnen selecteren en aanvallen roepen allerlei juridische, ethische en veiligheidszorgen op. Daarom werkt PAX voor een verbod op de ontwikkeling, productie en inzet van autonome wapens. In 2013 richtte PAX mede de internationale Campaign to Stop Killer Robots op.

Omstreden wapens en wapenhandel