paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/killer-robots

Killer Robots

PAX is mede-oprichter en Nederlandse coördinator van de campagne Stop Killer Robots. Via onderzoek, politieke lobby en publieksacties streeft de campagne naar een verbod op de ontwikkeling, de productie en het gebruik van volledig autonome wapens.

Wat is het issue?

Wat zijn killer robots? Killer robots (of: lethal autonomous robots) zijn volledig autonome wapensystemen die zelfstandig hun doelwit selecteren en vervolgens zonder enige menselijke interventie besluiten om tot de aanval over te gaan of niet. Terwijl drones nog door mensen worden bestuurd, is bij de killer robot de mens dus volledig overbodig; oftewel er is geen beteknisvolle menselijke controle meer. Deze autonome wapensystemen bestaan nog niet, maar de technologie voor deze wapens ontwikkelt zich razendsnel. Onder meer China, Rusland, Israël, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben al interesse getoond in de ontwikkeling van dergelijke gevaarlijke wapensystemen. Voordat het te laat is en deze autonome wapens onderdeel worden van militaire strategieën, moeten killer robots dan ook een halt toegeroepen worden.

Waarom zijn killer robots zo gevaarlijk? Killer robots zullen ons inziens niet in staat zijn om te handelen in overeenstemming met het internationaal humanitair recht en internationale mensenrechten. Zij kunnen niet de volledige en vaak ingewikkelde context van een conflictsituatie te bevatten, om de gevolgen van een aanval te overzien en om onderscheid te maken tussen soldaten en burgers. Kortom, zij zijn in strijd met de beginselen van proportionaliteit en distinctie.Ook is het onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de daden van killer robots: de maker, de programmeur, de commandant, of de robot zelf? En roept een dergelijke ontwikkeling de vraag op of de afstand tussen militairen en het conflictgebied niet zo groot wordt dat iedere menselijke betrokkenheid bij en gevoelde verantwoordelijkheid voor het conflict dreigt te verdwijnen. En is er de vraag of het de drempel om tot militair geweld over te gaan niet verlaagd.

Vanuit ethisch en moreel oogpunt vindt PAX dat dergelijke wapensystemen niet ontwikkeld, laat staan gebruikt moeten worden. Wachten tot ze gebruikt worden is onwenselijk omdat regulering, laat staan een verbod, dan nog veel moeiljiker zal zijn en het risico van grootschalige proliferatie zeer aanwezig is. Killer robots zijn er nog niet, maar het juiste moment om de discussie te starten is nu!

Wat wil PAX?

De Stop Killer Robots Campagne is in 2013 opgezet door een internationale coalitie van negen organisaties, waaronder PAX en bestaat momenteel uit meer dan 60 non-gouvernementele organisaties wereldwijd. Zie hier het filmpje over de oprichting en een filmpje over de campagne een jaar na de oprichting.

De internationale campagne heeft in korte tijd het onderwerp op de politieke agenda weten te krijgen van zowel nationale overheden als van de Verenigde Naties. Zo hebben inmiddels meer dan 80 staten hun bezorgdheid uitgesproken over de ontwikkeling richting volledig autonome wapensystemen en wordt er binnen de Verenigde Naties in diverse fora gesproken over dit onderwerp. Zo staat het op de agenda van de Mensenrechten Raad en is er binnen de Conventie over Conventionele Conventionele Wapens middels een informele expert meeting over dit onderwerp gediscussieerd. Ook PAX spreekt zich uit in dergelijke diplomatieke forums. Lees bijvoorbeeld de speeches van PAX. Ook zet PAX zich in voor een brede publieke discussie over de (on)wenselijkheid van wapens zonder betekenisvolle mensenlijke interventie en pleit PAX voor nationale maatregelen zoals een verbod of een moratorium op dergelijke wapensystemen.

Conventie over Conventionele Wapens (13 – 17 april 2015)

Nieuwsgierig waarom zoveel staten bezorgd zijn over de ontwikkeling van killer robots, en wat PAX van deze ontwikkeling vindt, kijk dan naar dit filmpje. De video geeft het statement van PAX weer op de tweede conferentie van de Conventie over Conventionele Wapens (CCW) over deze nieuwe wapens (13 - 17 april 2015).

Gedurende deze week in april spraken meer dan 100 staten over de juridische, ethische en operationele consequenties van killer robots. Hierbij stond met name het concept meaningful human control centraal (oftewel: betekenisvolle menselijke controle). Afgezien van Israël en de Verenigde Staten waren er geen staten die de deur duidelijk open lieten voor de wenselijkheid van deze nieuwe wapensystemen die zonder betekenisvolle menselijke controle doelwitten selecteren en aanvallen. Het was eerder opvallend hoe eensgezind staten - ook Nederland - waren over de onwenselijkheid ervan.

Helaas was er echter nog geen consensus over de vraag of en zo ja wanneer er een onderhandelingsmandaat moest komen zodat staten in discussie gaan over scope en inhoud van een ban op deze wapens. Maar de vijf dagen intensieve debatten (waarvoor in tegenstelling tot de vorige bijeenkomst nu wel vrouwelijke experts voor waren uitgenodigd) waren zeer waardevol en zijn een goede stap richting een meer formeel proces. Hopelijk zal de CCW in november 2015 een zogenaamde Group of Governmental Experts instellen waardoor de debatten over dit essentiële issue de komende tijd door zullen gaan binnen de CCW. En waarna er hopelijk op de 5e Review Conference van de CCW eind 2016 besloten zal worden dat er binnen twee jaar een nieuw protocol moet zijn dat dergelijke wapens verbied. PAX zal zich hier in elk geval voor blijven inzetten. Technologie gaat immers sneller dan diplomatie, maar des te belangrijker om duidelijk voor ogen te hebben wat we willen dat technologie voor ons doet, of niet. Hoog tijd dat de VN duidelijke regels stelt om te waarborgen dat de mens altijd betrokken is bij beslissingen over leven en dood.

November 2015: reactie op advies AIV en CAVV

“Killer robots moeten vooral sciencefiction blijven.” Dat schrijven Jan Gruiters (algemeen directeur PAX) en Miriam Struyk (programmaleider killer robots) in hun eerste reactie op het rapport over killer robots van de adviescommissies AIV en CAVV, dat zij op verzoek van de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken hebben uitgebracht. Deze reactie is op dinsdag 3 november gepubliceerd in NRC Handelsblad en NRC Next. PAX blijft zich de komende jaren nationaal en internationaal inzetten voor een verbod op deze volledig autonome wapensystemen. Op korte termijn zal PAX een langere inhoudelijke reactie op het rapport van de commissies geven.


Activiteiten & Resultaten

 • 'Killing without a Heart'

  'Killing without a Heart'

  Op 19 april 2016 organiseerde PAX het debat Killing without a Heart, een interactieve discussie over killer robots in de Balie, Amsterdam. Verschillende nationale en internationale experts gingen met elkaar in gesprek: Wat zijn killer robots precies? Kunnen deze wapens voldoen aan het internationaal humanitair recht? Is een verbod op Killer Robots nog mogelijk, of zijn we al te laat? Bekijk het debat Killing without a Heart.

 • Beleidsnotitie: Waarom een verbod op Killer Robots noodzakelijk is en wat Nederland kan doen

  Beleidsnotitie: Waarom een verbod op Killer Robots noodzakelijk is en wat Nederland kan doen

  Pax pleit voor een internationaal verbod op de ontwikkeling, de productie en het gebruik van volledig autonome wapensystemen. In juni 2015 publiceerde PAX een beleidsnotitie om de Nederlandse overheid aan te sporen te werken aan een internationaal verbod.

 • Strategie

  Strategie

  PAX bepaalt mede de strategie van de internationale campagne. Hiertoe komt de Campagne regelmatig bij elkaar, worden gezamenlijke stukken en persberichten geschreven en gezamelijke actie ontwikkeld.

 • Lobby

  Lobby

  PAX spreekt met Kamerleden, diplomaten en beleidsmakers over dit onderwerp, en verzorgt statements bij internationale bijeenkomsten van de Verenigde Naties in deze. Lees de laatste statements en speeches van PAX in Geneve.

 • Publiekscampagne

  Publiekscampagne

  Animatiefilm. PAX vraagt aandacht voor dit onderwerp via een animatiefilm waarin wordt aangegeven wat killer robots zijn en wat het probleem is. Deze animatiefilm is in het Engels, Nederlands, Duits en Japans (ondertiteld) beschikbaar. Robot kenner en mede oprichter van de campagne Noel Sharkey sprak op de Nacht van de Vrede die PAX jaarlijks organiseert.

 • Deadly Decisions: 8 objections to killer robots

  Deadly Decisions: 8 objections to killer robots

  PAX schrijft over dit onderwerp. Op 26 februari 2014 presenteerde PAX haar rapport 'Deadly Decisions: 8 objections to killer robots' tijdens de conferentie van de Campagne tegen Killer Robots in Londen. In het rapport maakt PAX met acht bezwaren tegen killer robots duidelijk waarom er een verbod op de ontwikkeling van deze wapens moet komen.

 • Interfaith brief

  Interfaith brief

  PAX roept anderen op tot actie. Zo roept PAX bijvoorbeeld religieuze leiders, organisaties en groepen op om een interfaith brief te ondersteunen waarmee ze zich uitspreken tegen de ontwikkeling, productie en gebruik van killer robots.

Rapport VN Rapporteur Heyns

Nieuwsgierig waarom zoveel staten bezorgd zijn over de ontwikkeling van killer robots (ook wel genoemd autonome wapensystemen), en wat PAX van deze ontwikkeling vindt, kijk dan naar deze filmpjes. Eerste video geeft statement van PAX weer op de tweede conferentie van de Conventie over Conventionele Wapens (CCW) over deze nieuwe wapens (13 - 17 april 2015). Tweede filmpje geeft weer wat de Campaign to Stop Killer Robots beweegt om sinds de oprichting in april 2013 zo intensief campagne te voeren voor een verbod op deze wapens.

Gedurende deze week in april spraken meer dan 100 staten over de juridische, ethische en operationele consequenties van killer robots. Hierbij stond met name het concept meaningful human control centraal (oftewel: betekenisvolle menselijke controle). Afgezien van Israël en de Verenigde Staten waren er geen staten die de deur duidelijk open lieten voor de wenselijkheid van deze nieuwe wapensystemen die zonder betekenisvolle menselijke controle doelwitten selecteren en aanvallen. Het was eerder opvallend hoe eensgezind staten - ook Nederland - waren over de onwenselijkheid ervan.

Helaas was er echter nog geen consensus over de vraag of en zo ja wanneer er een onderhandelingsmandaat moest komen zodat staten in discussie gaan over scope en inhoud van een ban op deze wapens. Maar de vijf dagen intensieve debatten (waarvoor in tegenstelling tot de vorige bijeenkomst nu wel vrouwelijke experts voor waren uitgenodigd) waren zeer waardevol en zijn een goede stap richting een meer formeel proces. Hopelijk zal de CCW in november 2015 een zogenaamde Group of Governmental Experts instellen waardoor de debatten over dit essentiële issue de komende tijd door zullen gaan binnen de CCW. En waarna er hopelijk op de 5e Review Conference van de CCW eind 2016 besloten zal worden dat er binnen twee jaar een nieuw protocol moet zijn dat dergelijke wapens verbied. PAX zal zich hier in elk geval voor blijven inzetten. Technologie gaat immers sneller dan diplomatie, maar des te belangrijker om duidelijk voor ogen te hebben wat we willen dat technologie voor ons doet, of niet. Hoog tijd dat de VN duidelijke regels stelt om te waarborgen dat de mens altijd betrokken is bij beslissingen over leven en dood.

Op 30 mei 2013 presenteerde Speciaal Rapporteur Christof Heyns zijn rapport over "Lethal Autonomous Robots" in de VN Mensenrechtenraad. In dit rapport zegt hij:

"Even if it is assumed that LARs [Lethal Autonomous Robotics] could comply with the requirements of IHL [international humanitarian law], and it can be proven that on average and in the aggregate they will save lives, the question has to be asked whether it is not inherently wrong to let autonomous machines decide who and when to kill. […] If the answer is negative, no other consideration can justify the deployment of LARs, no matter the level of technical competence at which they operate."

Volg de campagne via www.stopkillerrobots.org, twitter en facebook.
 


Contact

Miriam Struyk, programmadirecteur Veiligheid en Ontwapening
struyk(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl

Omstreden wapens en wapenhandel -