paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/werkwijze

Werkwijze

Vredesorganisatie PAX combineert haar werk in conflictgebieden met nationale en internationale politieke lobby en publiekscampagnes. Dit doen we regelmatig gezamenlijk met andere organisaties, in Nederland maar ook wereldwijd.

Programma’s in conflictgebieden

In gebieden met conflict initiëren en ondersteunen we lokale vredesinitiatieven die tot doel hebben bruggen te slaan tussen conflicterende groepen, onderling begrip te kweken en verstoorde relaties te verbeteren. Onze programmamedewerkers reizen meerdere keren per jaar naar ‘hun’ regio waardoor zij grondige kennis hebben van en een langdurige relatie opbouwen met het land of de landen en hun lokale partners.

Naast het werk met lokale partners in conflictgebieden doet PAX onderzoek op het gebied van ontwapening. Veelal binnen toonaangevende internationale netwerken strijden we tegen onder andere kernwapens, clustermunitie, landmijnen, autonome wapens onderzoeken we de impact van conflicten op het milieu.

Politieke lobby

PAX spoort nationale en internationale politici en beleidsmakers actief aan om vrede, veiligheid en mensenrechten als uitgangspunten te nemen voor hun beleid en politieke keuzes. Dit doen we zowel ten aanzien van onze landenprogramma’s als op ons thematische werk.

We hebben goede contacten met vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer, bewindspersonen en ministeries, wonen Kamerdebatten bij en dienen regelmatig - met succes - concrete beleidsvoorstellen in. We werken veel samen met verschillende nationale en internationale netwerken, en hebben medewerkers bij de Europese Unie in Brussel en bij de Verenigde Naties in New York.

Publiekscampagnes

Om mensen te betrekken bij ons werk en draagvlak te genereren voor onze activiteiten, ontwikkelt PAX publiekscampagnes; alleen of samen met andere (internationale) organisaties. Voorbeelden zijn de campagne Stop bloedkolen, het burgerinitiatief Teken tegen kernwapens, de nationale Vredesweek met de Ambassades van Vrede, de internationale campagnes tegen clustermunitie, landmijnen en killer robots. Met deze campagnes proberen wij te laten zien waarom vrede in de wereld ons allemaal aangaat en wat mensen zélf kunnen doen aan een veilig bestaan voor mensen in bijvoorbeeld Congo, Syrië of Zuid-Soedan.

Onze campagnes zijn altijd onlosmakelijk verbonden met politieke lobby, ons vredeswerk in conflictgebieden en/of ons onderzoek op het gebied van veiligheid en ontwapening. De onderwerpen waarop we campagne voeren zijn daarom altijd thema’s waarop we invoering of aanpassing van beleid proberen te realiseren, en waarop we samenwerken met onze partners in conflictgebieden.