paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/themas/omstreden-wapens-en-wapenhandel/programs

Omstreden wapens en wapenhandel

 • Clustermunitie

  Clustermunitie

  PAX zet zich in voor het wereldwijd uitbannen van clustermunitie. Ons doel is dat het Clustermunitieverdrag strikt wordt nageleefd en wij roepen staten op zich bij het verdrag aan te sluiten, als ze dat nog niet hebben gedaan. Het Verdrag verbiedt gebruik, productie, opslag en overdracht van clustermunitie.

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • Landmijnen

  Landmijnen

  De International Campaign to Ban Landmines (ICBL) zet zich al twintig jaar in voor een wereld zonder landmijnen. PAX neemt actief deel aan de campagne om landmijnen definitief uit te bannen. We moedigen landen aan zich te verbinden aan het Landmijnenverdrag. Staten die al lid zijn, sporen we aan het verdrag strikt uit te voeren

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • Wapenhandel

  Wapenhandel

  Wapenhandel kan bestaande conflicten aanjagen en leiden tot serieuze mensenrechtenschendingen door repressieve regimes en gewapende groepen. Vredesorganisatie PAX zet zich daarom in voor striktere en effectievere Nederlandse en internationale wapenexport controles. Sinds 2003 is PAX actief lid van de Control Arms campagne en pleiten we voor een robuust Wapenhandelsverdrag (ATT).

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • Logo Stop Killer Robots

  Killer Robots

  Wat zijn killer robots?

  Killer robots zijn autonome wapensystemen die een doelwit kunnen selecteren en aanvallen zonder betekenisvolle menselijke controle. Dit betekent dat het wapensysteem dodelijk geweld kan gebruiken zonder directe instructies van een mens. Dergelijke autonomie kan worden geïntegreerd in allerlei wapensystemen, zoals een tank, een gevechtsvliegtuig of een oorlogsschip.

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • drone

  Bewapende drones

  PAX onderzoekt wat het gebruik van drones in militaire operaties betekent voor de veiligheid van burgers. PAX maakt zich hierbij hard voor een inkadering van de inzet van bewapende drones en een duidelijke regulering in lijn met het internationaal humanitair recht.

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • Clustermunitie Foto © John Rodsted

  Stop Explosieve Investeringen

  PAX is een van de leidende organisaties in de nationale en internationale campagne 'Stop Explosieve Investeringen'. Samen met de Cluster Munition Coalition wil vredesorganisatie PAX investeringen in producenten van clustermunitie een halt toe roepen. Ook pleiten wij voor nationale wetgeving die investeringen in clustermunitie verbiedt.

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • Kernwapens

  Kernwapens

  Kernwapens zijn massavernietigingswapens die verboden zijn door een internationaal verdrag. PAX zet zich in om te verzekeren dat het verdrag tegen kernwapens zo snel mogelijk in werking treedt en getekend en geratificeerd wordt door Nederland. Dit doen we door middel van publiekscampagnes, politieke lobby en publicaties, zoals het jaarlijkse wereldwijde onderzoek ‘Don't Bank on the Bomb’ naar investeringen in kernwapenproducenten.

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • Conflict & Milieu

  Conflict & Milieu

  PAX onderzoekt de impact van huidige conflicten op het milieu, en bouwt aan oplossingen met als doel de publieke gezondheids- en milieurisico’s voor burgers te beperken.

  Omstreden wapens en wapenhandel Midden-Oosten
 • Explosieve wapens in bevolkte gebieden

  Explosieve wapens in bevolkte gebieden

  PAX maakt zich ernstige zorgen over het burgerleed dat wereldwijd wordt veroorzaakt door het gebruik van zware explosieve wapens in bevolkte gebieden. PAX is medeoprichter en lid van de stuurgroep van het International Network on Explosive Weapons (INEW), en roept op tot onmiddellijke actie om burgers beter te beschermen.

  Omstreden wapens en wapenhandel