paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/themas/omstreden-wapens-en-wapenhandel/

Omstreden wapens en wapenhandel

Sommige wapens maken geen onderscheid tussen burgers en militairen, en veroorzaken ook decennia na afloop van een conflict nog slachtoffers. PAX zet zich in voor een verbod op of betere regulering van deze wapens, een einde aan investeringen in verboden of omstreden wapens en een einde aan wapenhandel die het risico op mensenrechtenschendingen vergroot.

De vorm van ontwapening waar PAX zich op richt, wordt humanitaire ontwapening genoemd: het menselijk leed dat deze wapens veroorzaken, staat centraal. Als leidraad hanteert PAX het Internationaal Humanitair Recht.
PAX zet zich in voor humanitaire ontwapening door te werken aan betere regulatie en/of het verbieden van bepaalde wapens, vooral die wapens die door hun aard of door onjuist gebruik geen onderscheid kunnen maken tussen burgers en militairen. Hierbij valt uiteraard te denken aan kernwapens, maar ook aan clustermunitie, anti-persoonsmijnen, verarmd uranium of het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden. PAX richt zich eveneens op nieuwe wapentechnologie, zoals het opkomende gebruik van bewapende drones of de in ontwikkeling zijnde volledig autonome wapens, de zogenaamde killer robots.

Van ontwikkeling tot handel
PAX richt zich op de hele keten van conflict: van de ontwikkeling van nieuwe wapens, de investering van financiële instellingen in de productie van dergelijke wapens, tot wapenhandel en het gebruik van deze wapens in conflicten.
PAX doet dit door middel van onderzoek, publiekscampagnes en nationale en internationale lobby. Met behulp van onderzoek kunnen wij de effecten het gebruik van bepaalde wapens op burgers aantonen. Dit onderzoek gebruiken wij vervolgens als de basis voor onze lobby en campagnes, om zo beleidsmakers er van te overtuigen de bescherming van burgers te verbeteren en bepaalde wapens te reguleren of verbieden. PAX zet zich daarnaast in voor strikte interpretatie en implementatie van bestaande verdragen zoals het Wapenhandelsverdrag en de Conventie over Clustermunitie.

Internationale coalities
Aangezien wij geloven in de kracht van internationale netwerken doen wij een groot gedeelte van ons werk binnen internationale coalities. Meer informatie vind je op de pagina’s van de afzonderlijke wapenprogramma’s.