paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/themas/natuurlijke-hulpbronnen-conflict-en-mensenrechten

Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten

Natuurlijke hulpbronnen zoals olie en steenkool vormen maar al te vaak een bron van conflict. PAX zet zich in voor rechtvaardige en vreedzame winning en gebruik van grondstoffen, en voor genoegdoening van slachtoffers van mensenrechtenschendingen bij grondstofwinning.

De winning van natuurlijke hulpbronnen kan leiden tot of bijdragen aan mensenrechtenschendingen en gewapend conflict. Veel olie- en mijnbouwbedrijven investeren in conflict(gevoelige) landen zoals Zuid-Soedan, Soedan, DR Congo en Colombia. In landen met zwakke regeringen die de rechten en belangen van de bevolking en het milieu niet respecteren, is het voor ondernemingen eenvoudig om mensenrechten te negeren bij grondstoffenwinning. De exploitatie van grondstoffen gaat maar al te vaak gepaard met gedwongen verhuizingen, verlies van land, verwoesting van leefgebieden, intimidatie en zelfs moord. Daar wil PAX verandering in aanbrengen.

Bloedkolen in Colombia
In Colombia strijden guerrilla, leger en paramilitairen al tientallen jaren lang om controle over het land. In Cesar, een departement rijk aan steenkool in het noorden van Colombia, vermoordden paramilitairen tussen 1996 en 2006 duizenden mensen. Zij lieten honderden mensen verdwijnen en verdreven tienduizenden van hun land. Daders en getuigen verklaarden onder ede dat paramilitairen door de mijnbouwbedrijven Drummond en Prodeco zijn gesteund met geld en strategische informatie.

PAX steunt de mensen die slachtoffer zijn geworden van het conflict rond de kolenmijnen in Colombia. De vredesorganisatie is medeoprichter van een organisatie voor slachtoffers en hun nabestaanden die psychosociale en juridische steun voor hen regelt. PAX spant zich daarnaast in voor genoegdoening voor de slachtoffers en voor verzoening tussen hen en de mijnbouwbedrijven. Dit doen we via publiekscampagnes richting Nederlandse en andere Europese energiebedrijven, die deze bloedkolen inkopen voor hun energieopwekking, en via politieke lobby.

Zie ook dossier Stop Bloedkolen
Lees meer over het programma Mijnbouw en conflict in Colombia

Oliewinning in Zuid-Soedan
De olie-industrie in Zuid-Soedan was nauw verbonden met de burgeroorlog in dat land. Honderdduizenden burgers werden van hun land verdreven en tienduizenden zijn vermoord. De olierijke gebieden van Zuid-Soedan werden gewelddadig ontvolkt om oliemaatschappijen toegang tot de olievelden te geven. Met de opbrengsten van de olie werd de oorlog geïntensiveerd.
Nog steeds wachten slachtoffers van deze olieoorlogen op genoegdoening. Hoewel de grondwet  recht op compensatie vaststelde, hebben regeringen en oliemaatschappijen als Lundin uit Zweden, Petronas uit Maleisië, Talisman uit Canada, CNPC uit China en OMV uit Oostenrijk niets gedaan.

Naar aanleiding van een onderzoek van PAX is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de medeplichtigheid van Lundin Petroleum bij oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Soedan.

Lees meer over ons programma Oliewinning in Zuid-Soedan.