paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/themas/gender-vrede-en-veiligheid/

Gender, vrede en veiligheid

Vredesorganisatie PAX betrekt vrouwen actief bij hun eigen veiligheid. Vrouwen in conflictgebieden worden op allerlei manier geraakt door onveiligheid, en worden vaak buitengesloten op het moment dat beslissingen genomen worden.

Er zijn talloze voorbeelden van vrouwen die de straat op zijn gegaan en door protest of door in dialoog te gaan met hun leiders er voor hebben gezorgd dat hun eigen situatie verbeterde. Vrouwen weten tenslotte zelf het beste wat er voor nodig is om hun problemen op te lossen.

Women, peace and security: 1325
De belangrijke rol die vrouwen in gebieden met conflict kunnen spelen wordt steeds meer erkend. Als bevestiging hiervan werd in 2000 de VN-resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid unaniem aangenomen door de Veiligheidsraad. In deze resolutie is er aandacht voor de noodzakelijkheid om vrouwen in conflicten te beschermen, zodat ze geen slachtoffer worden van bijvoorbeeld seksueel geweld.

Tegelijkertijd benadrukt de resolutie dat vrouwen juist ook een belangrijke rol spelen in het bereiken van vrede, bijvoorbeeld door zich in te zetten voor vredesonderhandelingen en de economie draaiende te houden.

NAP 1325
Nederland heeft zich verplicht om deze resolutie tot uitvoer te brengen door een zogenaamd Nationaal Actieplan. Ministeries, ngo’s, migrantenorganisaties, academische instellingen en bedrijven hebben hieronder hun handtekening gezet. Ook PAX heeft dit NAP ondertekend. Een korte introductie op het NAP kun je zien in onderstaand filmpje.