paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/themas/bruggen-slaan-tussen-verdeelde-gemeenschappen

Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen

In veel (post)conflictlanden heerst nog altijd een verdeel-en-heerscultuur. Bruggen slaan tussen etnische en godsdienstig van elkaar verschillende groepen, is al bijna een daad van vrede. Het versterken van het wij-gevoel, de sociale cohesie, draagt volgens PAX bij aan het vreedzaam oplossen van conflicten.

Samen met partnerorganisaties, lokale autoriteiten, leger en politie geeft PAX gemeenschappen meer zeggenschap om geweld tegen minderheden, vrouwen en andere kwetsbare groepen aan te pakken. Op die manier dragen we bij aan de ontwikkeling van een legitieme overheid die verantwoording aan haar eigen burgers aflegt. Dialoog en samenwerking tussen lokale gemeenschappen en representanten van de (lokale) overheid is een van de onderwerpen waarbij PAX helpt.

Lokaal bestuur
PAX betrekt lokaal bestuur, het maatschappelijk middenveld en gewapende groepen bij een proces van transitie en vredesopbouw van onderop. Zo versterken we de sociale samenhang. Dat doen we ook in gebieden waar werken met de centrale overheid problematisch is. Het kan een instrument zijn om de democratische ruimte en de rechten van minderheden te versterken.

Het maatschappelijk middenveld heeft het in veel fragiele en repressieve landen erg moeilijk. Daarom is het belangrijk dat PAX via lobby en advocacy op internationaal en nationaal niveau druk uitoefent. Dan kan de internationale gemeenschap de repressie van regeringen tegen gaan en ruimte bieden aan het maatschappelijk middenveld.

Irak
In bijvoorbeeld Irak heeft het onderling vertrouwen tussen diverse bevolkingsgroepen een forse deuk opgelopen. PAX helpt partnerorganisaties bij onderhandelen, bemiddelen, mensenrechteneducatie, monitoren van de veiligheid en mensenrechtenschendingen. Zo stimuleren we burgeractivisme.

We hebben veel in de Westelijke Balkan, de Hoorn van Afrika en in het Midden-Oosten gewerkt. In enkele gevallen was het resultaat dat er uitwisseling is met gemeenten in Nederland en in alle gevallen was er uitwisseling van kennis over lokaal bestuur.