paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/themas/bescherming-van-burgers-in-oorlogssituaties

Bescherming van burgers in oorlogssituaties

De bescherming van burgers staat centraal in het werk van PAX. Op de grond, in conflictgebieden, werkt PAX met lokale activisten en burgerorganisaties om samen te kijken hoe burgers het beste beschermd kunnen worden tegen de verwoestende werking van oorlog.

Sinds de genocide in Rwanda en de mislukte pogingen om burgers te beschermen in voormalig Joegoslavië in de jaren negentig, staat de bescherming van burgers hoog op de internationale agenda. Maar wie brengt die veiligheid dan? En hoe? Welke middelen zijn nodig om veiligheid van burgers te waarborgen? De antwoorden op die vragen hangen in hoge mate af van de lokale omstandigheden bij een conflict. Vandaar dat PAX ervoor kiest om samen met lokale partners te werken aan bescherming van burgers van onderop.

Onderzoek
PAX heeft een methode ontwikkeld die burgers in gemeenschappen zelf aan het woord laat over hun veiligheid. De Human Security Survey. Door middel van enquêtes, uitgevoerd met smartphones, brengen lokale onderzoekers de veiligheidssituatie van hun gemeenschap in kaart. Wie of wat zorgt er voor (on)veiligheid? Wat voor soort bescherming is nodig? En wat vinden burgers van de militaire missies die gekomen zijn om hen te beschermen?

Dialoog
De onderzoeksresultaten worden gebruikt om burgers te sterken in hun dialoog met overheden, gewapende groeperingen en internationale organisaties als het gaat over hun veiligheid bij onderhandelingen en vredesmissies.

Advies en training
Als landen bereid zijn militairen te sturen naar een conflictgebied om burgers te beschermen is de kennis van PAX van de lokale context van grote waarde. Wat treffen de militairen aan op de grond? Wat wordt door de lokale burgers van hen verwacht? PAX helpt om die reden soms mee bij de training van militairen en adviseert krijgsmachten voorafgaand aan en tijdens missies.

Beleidsbeïnvloeding
De lessen en ervaringen die PAX en partners opdoen met bescherming van burgers in conflictgebieden worden ook ingezet om beleidsmakers te informeren en te adviseren over de inzet van middelen in conflictgebieden. Moet Nederland meedoen aan een missie in Libië? Wat voor soort missie moet de VN optuigen in Mali? En welke middelen moeten Europese landen aanschaffen om burgers adequaat te kunnen beschermen in de toekomst?

Zie ook protectionofcivilians.org