paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/regios/oekraine

Oekraïne

Vanaf het begin van 2014 heeft PAX de gebeurtenissen in Oekraïne aandachtig gevolgd. Tijdens twee verkenningsmissies (in mei en september 2014) spraken PAX medewerkers met meer dan 60 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, lokaal bestuur en kerken. Het netwerk heeft zich sindsdien uitgebreid, en vanaf 2015 is PAX officieel gestart met het Oost-Europa & Eurazië programma dat zich vooral richt op Oekraïne.

PAX constateerde dat de belangrijkste breuklijnen in de Oekraïense samenleving gevormd worden door verschillende idealen, politieke culturen, en visies voor de toekomst van het land en de manier waarop het bestuurd zou moeten worden, inclusief de rol van het maatschappelijk middenveld hierin. Deze breuklijnen lopen dwars door gemeenschappen en zelfs families heen. De verdeeldheid heeft dus minder te maken met etnische afkomst, taal, of geloof dan met denkbeelden over politiek en samenleving.

Op basis van deze bevindingen werkt PAX aan het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s in vier verschillende richtingen met elk een eigen focus:

1. Dialoog: in de eerste plaats tussen Oekraïners, en vooral in de meer oostelijk gelegen provincies. Zie programma: ‘Een cultuur van dialoog en constructieve verbinding in Oekraïne’.

2. Sociaal contract: bestuur en de verhouding tussen burgers en overheidsorganen, vooral op lokaal niveau. Zie programma: ‘Staatsopbouw en verantwoording in Oost-Oekraïne’.

3. Leiderschap bij jeugd: investeren in toekomstige generaties en hen stimuleren om met (lokale) autoriteiten en religieuze en maatschappelijk leiders in gesprek te gaan. Zie programma: ‘Youth Peace Tour’.

4. NGCA: op basis van regionaal onderzoek beogen wij het Oekraïens nationaal beleid en implementatie daarvan ten aanzien van de gebieden die niet onder controle van de overheid vallen (Non-Governmental Controlled Areas, NGCA), te verbeteren. Zie programma: ‘Betrekken van niet-overheid gecontroleerde gebieden’.

Bij het ontwikkelen van programmawerk in deze richtingen is PAX zich ten zeerste bewust van de bredere context waarbinnen dit conflict zich ontwikkeld heeft. PAX neemt daarom actief deel aan de discussie over ontwikkelingen in en rondom Oekraïne en Rusland en de betekenis hiervan voor de Nederlandse en Europese veiligheid en menswaardigheid.