paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/regios/nederland/news/10

Nederland

 • Publieksjaarverslag PAX 2015

  PAX in 2015

  04-07-2016Het afgelopen jaar kenmerkte zich misschien het meest doordat conflicten ver van huis, vooral in het Midden-Oosten, steeds meer mensen dwongen huis en haard te verlaten om veiligheid, gerechtigheid en een menswaardig bestaan te zoeken, ook bij ons.

  Nederland
 • © 2015 IRIN Foundation

  EU zorg voor veilige routes voor vluchtelingen

  27-06-2016Ruim dertig organisaties doen een oproep aan premier Rutte om mensenrechten en vrede hoog in het vaandel te houden. Op de EU-Top in Brussel die dinsdag en woensdag plaatsvindt, staat naast Brexit ook migratie op de agenda. Daarnaast zijn er ruim honderd internationale organisaties werkzaam op het gebied van mensenrechten, humanitaire hulp en ontwikkelingswerk, die de Turkije-deal tussen de EU en Turkije afwijzen.

  Nederland
 • Afbeelding Wikimedia CC / Rlevente

  Brexit: Verenigd Europa juist nu nodig

  24-06-2016Brexit is slecht nieuws juist nu Europa eensgezind moet optreden. Om samen een faire bijdrage te leveren aan het oplossen van het vluchtelingenvraagstuk dat nog lang niet voorbij is. Om samen op te trekken bij het zoeken naar politieke oplossingen voor geweld, repressie en instabiliteit aan de randen van Europa. Om het ideaal van een verenigd Europa nieuw leven in te blazen, zegt PAX directeur Jan Gruiters in zijn blog.

  Nederland
 • Actievoerders van PAX zijn voor het Kamergebouw in Den Haag actief met de consumentenactie 'Stop Bloedkolen, Stap Over'.

  Politiek succes voor de bloedkolencampagne

  23-06-2016Minister Ploumen heeft in de Tweede Kamer voor het eerst aangegeven begrip te hebben voor een tijdelijke importstop van steenkool uit Colombia door Nederlandse energiebedrijven. Op die manier kunnen ze mijnbedrijven in Colombia aanzetten tot erkenning en compensatie van slachtoffers van zware mensenrechtenschendingen. Ploumen gaat er ook bij de Colombiaanse regering op aandringen dat bedrijven onderdeel worden van waarheidsvinding en gerechtigheid binnen het Colombiaanse vredesproces.

  Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten Nederland, Colombia
 • Stay Human; blijf mens in het gesprek over vluchtelingen

  Stay Human; blijf mens in het gesprek over vluchtelingen

  15-06-2016De campagne Stay Human is van start. Het is een oproep aan iedereen om - ondanks vragen en bezorgdheid - vluchtelingen altijd te blijven zien en benaderen als mensen. En om respectvol om te gaan met iedereen die in het gesprek over vluchtelingen een ander standpunt inneemt dan jij. Als jij dit ook een belangrijk geluid vindt, deel dan deze video:

  Nederland
 • PAx in actie in Zwolle.

  PAX vraagt consumenten in Rotterdam en Zwolle: stap over naar bloedkolenvrije energiebedrijven

  14-06-2016Met twee teams op straat overtuigt vredesorganisatie PAX vandaag consumenten in Zwolle (vestigingsplaats van Engie) en Rotterdam (vestiging hoofdkantoor van E.on) om over te stappen naar een energiebedrijf die geen stroom produceert met bloedkolen. PAX wijst het publiek daarbij op de vele mensenrechtenschendingen die verbonden zijn met de winning van steenkool in Colombia, waarmee in Nederland stroom wordt opgewekt.

  Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten Nederland, Colombia
 • PAX voerde 17 mei actie voor het hoofdkantoor in Amsterdam. Foto © Lize Kraan / PAX

  De bloedkolensmoezen van energiebedrijven

  18-05-2016Met de campagne Stop bloedkolen! roept PAX Nederlanders op van energieleverancier te wisselen als hun leverancier bloedkolen koopt. Want tot nu toe verschuilen Nuon, E.ON, Essent en Engie zich liever achter excuses dan dat ze zich echt inzetten om de slachtofferproblematiek in hun steenkoolketen aan te pakken. Hier de bloedkolensmoezen top drie.

  Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten Nederland, Colombia
 • Ambassadeursdag 2016: 'Wij zijn de tijden'

  Ambassadeursdag 2016: 'Wij zijn de tijden'

  18-05-2016"We leven in een tijd waarin de effecten van een oorlog ver weg heel dichtbij komen." Zo begon Jan Gruiters, algemeen directeur van PAX zijn toespraak voor de ruim 150 aanwezige Ambassades van Vrede en vrijwilligers.

  Nederland
 • Net voor de stemmingen over het burgerinitiatief Teken tegen kernwapens stond PAX met een ludieke actie voor de Tweede Kamer om Kamerleden een laatste stemadvies mee te geven: Maak de juiste keuze, verbied kernwapens! Foto PAX

  Nederland moet actief onderhandelen over internationaal verbod op kernwapens

  17-05-2016De Nederlandse regering moet zich actief inzetten voor de start van onderhandelingen over een internationaal verbod op kernwapens. Dat is het gevolg van een motie die vanmiddag met een ruime meerderheid is aangenomen naar aanleiding van het debat over het burgerinitiatief Teken tegen Kernwapens.

  Omstreden wapens en wapenhandel Nederland
 • De actie die consumenten stimuleert om een andere energieleverancier te nemen, begon vandaag voor het hoofdkantoor van Nuon in Amsterdam-Zuidoost. Foto Lize Kraan

  PAX laat klanten energiebedrijven overstappen wegens bloedkolen

  17-05-2016PAX begint een campagne om consumenten te laten wisselen van energieleverancier. De campagne is gericht op klanten van Nuon, Engie, Essent en E.ON. Deze energiebedrijven weigeren tot dusverre hun inkoop van bloedkolen in Colombia tijdelijk stop te zetten om druk uit te oefenen op Colombiaanse mijnbedrijven. Die moeten nu eindelijk concrete stappen zetten voor genoegdoening van slachtoffers van paramilitair geweld. De actie die consumenten stimuleert om een andere energieleverancier te nemen, begint vandaag voor het hoofdkantoor van Nuon in Amsterdam-Zuidoost.

  Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten Nederland, Colombia