paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/regios/balkan

Balkan

Samen met lokale partners werken we op de Balkan aan versterking van het lokaal bestuur, de dialoog tussen verschillende etniciteiten, de rechten van minderheden en human security.

In alle programma’s worden maatschappelijke activiteiten gecombineerd met beleidsbeïnvloeding, zowel nationaal als internationaal. De toenadering tot de Europese Unie van de landen op de Westelijke Balkan is hierbij een belangrijk aangrijpingspunt: via de voorwaarden van de EU kunnen beleidsveranderingen worden gestimuleerd of afgedwongen.

Kosovo en Servië
Kosovo en Servië zijn al jaren met elkaar in conflict. Servië wil de in 2008 uitgeroepen onafhankelijkheid van haar voormalige provincie niet erkennen. De Kosovaarse regering heeft weinig tot geen zeggenschap in Noord-Kosovo, waar veel Serviërs leven, terwijl de Serviërs in het zuiden weinig inspraak hebben in de Kosovaarse politiek.

In maart 2011 gingen Servië en Kosovo voor het eerst sinds jaren met elkaar in gesprek. Halverwege het jaar ontstonden er gewelddadigheden in het noorden van Kosovo, wat de positieve stemming deed omslaan.

In deze regio, in de verdeelde stad Mitrovica, steunt vredesorganisatie PAX lokale vredesinitiatieven om de relatie tussen de bevolkingsgroepen te verbeteren. Zij zet zich in voor verantwoordelijk en goed bestuur door lokale en nationale overheden.

Srebrenica
Ook pleit PAX voor waarheidsvinding voor de slachtoffers van Srebrenica en stimuleert zij de dialoog tussen slachtoffers en Nederlandse betrokkenen.