paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/zuid-soedan

Zuid-Soedan

PAX is werkzaam in Zuid-Soedan sinds 1994. Onze focus ligt op het versterken en verbeteren van de veiligheid van burgers.

Zuid-Soedan heeft een turbulente geschiedenis. Tussen 1955 en 1972 en tussen 1983 en 2005, heersten er burgeroorlogen tussen zuidelijke rebellen en de centrale regering van Soedan. In 2005 tekenden Soedan en zuidelijke Soedan een vredesakkoord, genaamd het Comprehensive Peace Agreement. Op 9 januari 2011 stemde de bevolking van het zuiden middels een referendum voor afscheiding van Soedan. Dit betekende een formeel einde van een vijftigjarige burgeroorlog. Op 9 juli 2011 werd Zuid-Soedan een onafhankelijke staat.

Machtsstrijd
Helaas is de vrede in Zuid-Soedan van korte duur gebleken. Oorlogsmisdaden en geschillen tussen de verschillende facties van het leger, milities en stammen onderling  werden niet aangepakt waardoor spanningen bleven bestaan. Het uitblijven van politieke hervormingen binnen de regerende partij Sudan People’s Liberation Movement  (SPLM) leidde tot interne verdeeldheid en een machtstrijd tussen de huidige president Salva Kiir en de voormalige vicepresident Riek Machar. Deze machtsstrijd is in December 2013 uitgelopen op een gewelddadige oorlog. Pogingen tot bemiddeling door de IGAD hebben nog niet tot vrede geleid.

Dialoog
Ondanks de aanhoudende spanningen richt PAX zich op het versterken van vrede bevorderende activiteiten op de grond. We vergroten het onderlinge vertrouwen door het opzetten van een dialoog tussen lokale en nationale overheden en de samenleving. Daarbij ondersteunen we diverse verzoening- en vredesprocessen in Zuid-Soedan. Met beleidsbeïnvloeding willen we daarnaast zorg dragen dat nationale en internationale overheden en organisaties de veiligheid en de rechten van Zuid-Soedanese burgers waarborgen.


Activiteiten & Resultaten

 • Vrede en verzoening

  Vrede en verzoening

  PAX geeft technische en financiële steun aan verschillende vredes- en bemiddelingsprocessen tussen gemeenschappen.

 • Politieke deelname

  Politieke deelname

  Door consultaties, publieke debatten en politieke adviezen te ondersteunen, dragen we bij aan een effectieve politieke deelname van burgers met betrekking tot veiligheid van burgers.

 • Small Arms and Light Weapons (SALW) controle

  Small Arms and Light Weapons (SALW) controle

  We helpen de veiligheid van gemeenschappen in Zuid-Soedan vergroten door het ondersteunen van de controle op kleine en lichte wapens (Small Arms and Light Weapons – SALW) en lokale beschermingsmechanismen.

 • Versterking lokaal bestuur

  Versterking lokaal bestuur

  We dragen bij aan de capaciteitsversterking van de lokale besturen op Payam en Boma (gemeentelijk en dorps) niveau, om hen beter in staat te stellen te werken aan vredesopbouw en ontwikkeling.

Contact

Ilse Wermink, wermink(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl

Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen - Afrika