paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/westelijke-balkan

Westelijke Balkan

Vanaf 2015 besloot PAX om een specifiek programma te ontwikkelen dat gericht is op omgaan met het verleden in de Westelijke Balkan (Kosovo, Servië, Bosnië en Herzegovina en Kroatië), om een betere samenwerking tussen lokale burgerinitiatieven op het gebied van herdenking mogelijk te maken. Ook doen wij onderzoek naar dit onderwerp en proberen wij deze initiatieven aan te laten sluiten bij nationale en internationale lobbyagenda's.


Activiteiten & Resultaten

  • Nationale cultuur, nationale marteling

    Nationale cultuur, nationale marteling

    Tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië kregen veel culturele ruimtes en gebouwen een functie die haaks stond op wat ze ooit waren. Het werden martelruimtes en -gebouwen. Het doel van dit project is om mensen bewust te maken van deze culturele ruimtes en erover met anderen in gesprek te gaan. Er is een boek met foto's van dergelijke culturele ruimtes in Kosovo, Bosnië en Herzegovina en Kroatië gepubliceerd, samen met een foto-expositie. Deze zijn bedoeld om kijkers en lezers te stimuleren om na te denken over de relatie tussen nationale cultuur en sociale conflicten.

  • The Past Continues

    The Past Continues

    Met het 'The Past Continues' initiatief krijgen meer dan 100 jongeren uit de Westelijke Balkan de mogelijkheid om na te denken over de oorlog van hun ouders in de jaren negentig. In etnisch gemengde groepen doen ze onderzoek, bezoeken ze locaties en interviewen ze mensen die destijds betrokken waren bij de gebeurtenissen. Als partner in dit programma zal PAX optreden als resourceorganisatie en enkele van de locatiebezoeken organiseren. Dit programma maakt onderdeel uit van het regionale programma van PAX dat gericht is op 'Dealing with the past' in de Westelijke Balkan. Lees een blog over het initiatief. Zie ook meer informatie over Past Continues project.

Een betere omgang met een gewelddadig verleden - Europa