paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/wapenhandel

Wapenhandel

Wapenhandel kan bestaande conflicten aanjagen en leiden tot serieuze mensenrechtenschendingen door repressieve regimes en gewapende groepen. Vredesorganisatie PAX zet zich daarom in voor striktere en effectievere Nederlandse en internationale wapenexport controles. Sinds 2003 is PAX actief lid van de Control Arms campagne en pleiten we voor een robuust Wapenhandelsverdrag (ATT).

Situatie en urgentie

Nederland staat in de top 10 van wapenleveranciers, vooral door de verkoop van marineschepen en gerelateerde goederen, als ook overtollig defensiematerieel. Hoewel er nationale en internationale (op EU en VN niveau) exportcontrolesystemen zijn, worden die soms ruim geïnterpreteerd. Zorgen ten aanzien van conflicten en mensenrechten kunnen botsen met economische belangen en buitenlandbeleid.


Activiteiten & Resultaten

 • Nederlandse wapenexport

  Nederlandse wapenexport

  PAX monitort de Nederlandse wapenexport kritisch. Door publiekscampagnes en politieke lobby werken wij aan een striktere implementatie van het exportbeleid, bijvoorbeeld ook voor nieuwe technologieën.

 • Control Arms en het wapenhandelsverdrag

  Control Arms en het wapenhandelsverdrag

  Control Arms is de internationale coalitie van maatschappelijke organisaties die meewerkten aan de totstandkoming van het wapenhandelsverdrag, waar in april 2013 toe werd besloten. Meer dan honderd organisaties uit de hele wereld, waaronder PAX, zijn lid van Control Arms. Nu het wapenhandelsverdrag er is, werkt de coalitie aan de strikte implementatie van het verdrag en aan een wereld waar dodelijke wapens niet in de verkeerde handen vallen.

  In december 2014 trad het wapenhandelsverdrag in werking en eind 2019 waren 104 staten verdragspartij. Nog eens 33 staten hebben het verdrag ondertekend, maar nog niet geratificeerd.

  PAX zet zich ervoor in dat het verdrag wereldwijd van kracht wordt en overal strikt wordt geïmplementeerd.

Contact

Frank Slijper, policy adviser, slijper(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl

 

Omstreden wapens en wapenhandel