paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/vrouwen-tegen-geweld-in-irak

Vrouwen tegen geweld in Irak

In Irak werkte PAX van oktober 2013 tot december 2016 aan het vergroten van de veiligheid van gemeenschappen, met speciale aandacht voor vrouwen. We ondersteunden verschillende projecten en werkten daarbij samen met lokale partners. Ons doel hierbij was vrouwen in staat te stellen een bijdrage te leveren aan het organiseren van hun eigen veiligheid en die van anderen.

In een conservatieve samenleving zoals Irak zijn vrouwen niet gewend een rol te spelen in het publieke domein. Dit geldt met name voor 'mannelijke' zaken als geweld en conflict. PAX zette zich met dit programma in om de UN Security Council Resolution 1325 (UNSCR 1325) in te voeren voor de bevolking van een aantal Iraakse steden, die behoren tot de gevaarlijkste steden van de wereld. We werkten samen met lokale vrouwenorganisaties die opereren in een complexe omgeving en die aansluiting zoeken bij de overheid, politici, religieuze leiders en de politie.

Ons project 'Vrouwen tegen geweld' bood vrouwen hulpmiddelen (tools) aan die hen in staat stellen om zelf beslissingen te nemen over zaken die hun eigen leven en dat van hun gezin dagelijks bedreigen. We gebruikten verschillende strategieën: versterking van vrouwen aan de basis; bevordering van vrouwen bij de politie; bewustwording van de politie, overheid en religieuze leiders aangaande vrouwenzaken en gender; en publieke campagnes en lobby.


Activiteiten & Resultaten

 • Training

  Training

  PAX heeft 20 vrouwen een training gegeven over de rol van vrouwen bij vredesopbouw (UNSCR 1325), mensenrechten en vrouwenrechten. De vrouwen namen ook deel aan excursies en uitwisselingsbijeenkomsten met de politie van Kirkuk, georganiseerd door de lokale partner. Ze zijn nu bezig om ingezet te worden als bemiddelaars bij familiezaken bij de politie van Kirkuk

 • Samenwerking

  Samenwerking

  We hebben de samenwerking tussen vrouwen en religieuze en traditionele leiders bevorderd. Zo organiseerden we een televisiedebat over vrouwenrechten, waaraan de leiders en vrouwelijke activisten deelnamen.

 • Vrouwen bij de politie

  Vrouwen bij de politie

  We ondersteunen de werving van vrouwelijke politieagenten en gevangenisbewakers.

Gender, vrede en veiligheid - Midden-Oosten