paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/stop-explosieve-investeringen

Stop Explosieve Investeringen

PAX is een van de leidende organisaties in de nationale en internationale campagne 'Stop Explosieve Investeringen'. Samen met de Cluster Munition Coalition wil vredesorganisatie PAX investeringen in producenten van clustermunitie een halt toe roepen. Ook pleiten wij voor nationale wetgeving die investeringen in clustermunitie verbiedt.

Situatie en urgentie

Het internationale Clustermunitieverdrag uit 2008 verbiedt het gebruik, de opslag, het vervoer en (assistentie bij) de productie van clustermunitie. Volgens PAX, de Cluster Munition Coalition en een groeiende groep staten volgt hieruit dat ook investeringen in bedrijven die deze wapens produceren, verboden zijn. Geen geld betekent immers geen productie. Het is bovendien volstrekt onlogisch om een wapen uit te bannen vanwege humanitair leed maar vervolgens investeringen in de productie elders wel toe staan.

Inmiddels hebben tien landen wetgeving aangenomen die investeringen in clustermunitie verbiedt. In Nederland zijn directe investeringen in producenten van clustermunitie per 1 januari 2013 verboden voor Nederlandse financiële instellingen. Dit verbod kwam tot stand nadat in de Eerste Kamer (2011) een motie was aangenomen die hiertoe opriep. In 2009 had de Tweede Kamer al opgeroepen tot een algeheel investeringsverbod, maar deze motie werd niet uitgevoerd.

Daarnaast hebben achtentwintig andere landen weliswaar (nog) geen wetgeving ingevoerd, maar wel verklaard dat investeringen in clustermunitie niet langer zijn toegestaan of dat een verbod op investeringen in clustermunitie volgens hun interpretatie voortvloeit uit het Clustermunitieverdrag.

Ook een toenemend aantal financiële instellingen neemt hun verantwoordelijkheid en sluit investeringen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie uit. Een groeiende groep financiële instellingen heeft naar aanleiding van de 'Stop Explosieve Investeringen' campagne hun beleid over clustermunitie aangepast.


Activiteiten & Resultaten

 • Monitoren investeringsbeleid

  Monitoren investeringsbeleid

  Sinds 2007 houdt PAX het investeringsbeleid van banken en pensioenfondsen kritisch tegen het licht op het onderwerp clustermunitie.

 • Onderzoek 'Worldwide investments in cluster munition: a shared responsibility'

  Onderzoek 'Worldwide investments in cluster munition: a shared responsibility'

  In 2009 verscheen het eerste internationale rapport Worldwide investments in cluster munitions: a shared responsibility, resultaat van een onderzoek in opdracht van PAX en het Vlaamse FairFin. Elk jaar wordt een update van het rapport gepubliceerd. Vanaf 2013 publiceert PAX het onderzoek, dat deels wordt uitgevoerd door economisch onderzoeksbureau Profundo. Dit rapport brengt in kaart welke financiële instellingen wereldwijd investeren in producenten van clustermunitie, welke financiële instellingen beleid hebben om zulke investeringen uit te sluiten, en wat staten doen om dergelijke investeringen tegen te gaan. De laatste update van het rapport werd op 23 mei 2017 gepubliceerd.

 • Eerlijke bankwijzer en Eerlijke verzekeringswijzer

  Eerlijke bankwijzer en Eerlijke verzekeringswijzer

  Vredesorganisatie PAX is tevens partner van de Eerlijke Bankwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer, die consumenten inzicht geeft in de bedrijven waarin hun bank of verzekeraar investeert. Je kunt met de Eerlijke Bankwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer ook uitvinden of jouw bank of verzekeraar investeert in producenten van clustermunitie.

UItdagingen

Een toenemend aantal financiële instellingen heeft als resultaat van de campagne ‘Stop explosieve investeringen’ beleid aangepast of nieuw beleid gemaakt over clustermunitie. Toch gaat er nog steeds veel geld naar producenten van clustermunitie. PAX zet zich tot het uiterste in om deze Explosieve Investeringen te stoppen.


Contact

Omstreden wapens en wapenhandel -