paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/srebrenica

Srebrenica

Vredesorganisatie PAX houdt zich al sinds 1995 intensief bezig met Srebrenica. We steunen de Campagne voor Waarheid en Gerechtigheid, organiseren ieder jaar de herdenking van de genocide in Srebrenica, zijn medeverantwoordelijk voor de permanente tentoonstelling 'Srebrenica Genocide - the Failure of the International Community' in het Potocari Memorial Centre daarover en bevorderen de dialoog tussen Dutchbatveteranen en nabestaanden.

Campagne voor Waarheid en Gerechtigheid
We steunen de Campagne voor Waarheid en Gerechtigheid van nabestaanden en overlevenden van Srebrenica. Deze campagne heeft de lobby gesteund in Bosnië-Herzegovina, die zich heeft gericht op de terugkeer van vluchtelingen naar Srebrenica. We blijven ons richten op het achterhalen van wat er precies in deze regio is gebeurd, bij publicaties van nabestaanden en ook als er juridische procedures in Nederland worden gevoerd over de verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat bij de genocide.

Srebrenica Herdenking
Ieder jaar is er op 11 juli om 15.00 uur op het Plein in Den Haag de nationale Srebrenica herdenking. Voorafgaand aan die herdenking vindt de vredesmars plaats. Die symboliseert de tocht van mannen van Srebrenica die door bossen en bergen een veilig heenkomen probeerden te vinden. In Srebrenica/Potocari worden ieder jaar op 11 juli de stoffelijke resten van hen die het afgelopen jaar geïdentificeerd zijn, begraven.

Potocari Memorial Centre
We ondersteunen het Potocari Memorial Centre en de daarbij liggende begraafplaats waar nu ruim 8 duizend slachtoffers hun laatste rustplaats hebben gekregen. Elk jaar komen daar nog gevonden stoffelijke overschotten bij. We helpen het centrum bij de fondsenwerving en hebben samen met Kamp Westerbork, in samenspraak met overlevenden, nabestaanden en Dutchbatters de permanente tentoonstelling 'Srebrenica Genocide – the Failure of the International Community' gerealiseerd (lees de speech bij de opening van de tentoonstelling).

Dialoog Dutchbatters en nabestaanden
In 2007 organiseerde PAX een terugreis van Dutchbatters naar Srebrenica, en een ontmoeting met de vrouwen van Srebrenica. Daarnaast hebben we ondersteuning geboden aan het zoeken naar een massagraf op de compound van Srebrenica, welke in 2012 gevonden is.


Activiteiten & Resultaten

  • The Past Continues

    The Past Continues

    Het initiatief 'The Past Continues' biedt meer dan 100 jongeren uit de Westelijke Balkan een kans om te reflecteren over de oorlog, die daar in de jaren negentig werd gevoerd. In etnisch gemengde groepen doen ze onderzoek en veldbezoeken, en interviewen ze mensen die toen bij de gebeurtenissen betrokken waren. PAX ondersteunt dit programma en zal een aantal veldbezoeken organiseren. Dit programma maakt deel uit van het PAX Dealing with the Past-programma voor de Westelijke Balkan.

Een betere omgang met een gewelddadig verleden - Balkan