paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/srebrenica

Srebrenica

Vredesorganisatie PAX houdt zich al sinds 1995 intensief bezig met Srebrenica. We steunen de Campagne voor Waarheid en Gerechtigheid, organiseren ieder jaar de herdenking van de genocide in Srebrenica, zijn medeverantwoordelijk voor de permanente tentoonstelling 'Srebrenica Genocide - the Failure of the International Community' in het Potocari Memorial Centre daarover en bevorderen de dialoog tussen Dutchbatveteranen en nabestaanden.

Campagne voor Waarheid en Gerechtigheid
We steunen de Campagne voor Waarheid en Gerechtigheid van nabestaanden en overlevenden van Srebrenica. Deze campagne heeft de lobby gesteund in Bosnië-Herzegovina, die zich heeft gericht op de terugkeer van vluchtelingen naar Srebrenica. We blijven ons richten op het achterhalen van wat er precies in deze regio is gebeurd, bij publicaties van nabestaanden en ook als er juridische procedures in Nederland worden gevoerd over de verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat bij de genocide.

Srebrenica Herdenking
Ieder jaar organiseert PAX de Srebrenica herdenking op het Plein in Den Haag. We doen dit in samenwerking met Politiek Comité Stari Most, Platform BiH in Nederland, de Bosnische jongerenorganisatie Mladi BiH en de Vereniging Overlevenden van de Genocide van Srebrenica. Ook zijn we alle jaren aanwezig bij de herdenkingsactiviteiten in Srebrenica/Potocari.

We ondersteunen het Potocari Memorial Centre en de daarbij liggende begraafplaats waar nu ruim 8 duizend slachtoffers hun laatste rustplaats hebben gekregen. Elk jaar komen daar nog gevonden stoffelijke overschotten bij. We helpen het centrum bij de fondsenwerving en hebben samen met Kamp Westerbork, in samenspraak met overlevenden, nabestaanden en Dutchbatters de permanente tentoonstelling 'Srebrenica Genocide – the Failure of the International Community' gerealiseerd (lees de speech bij de opening van de tentoonstelling).

Dialoog Dutchbatters en nabestaanden
In 2007 organiseerde PAX een terugreis van Dutchbatters naar Srebrenica, en een ontmoeting met de vrouwen van Srebrenica. Daarnaast hebben we ondersteuning geboden aan het zoeken naar een massagraf op de compound van Srebrenica, welke in 2012 gevonden is.


Een betere omgang met een gewelddadig verleden - Balkan, Nederland