paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/ondersteuning-van-slachtoffers-in-colombia

Ondersteuning van slachtoffers in Colombia

In Colombia ondersteunt PAX slachtoffers van het gewapend conflict. In de regio’s Cauca en Macarena, beide in het binnenland van Colombia, richt PAX zich op toegang tot rechtspraak en conflictbemiddeling voor slachtoffers. Daarnaast begeleidt PAX in de Cauca-regio de re-integratie van voormalige (guerilla)strijders uit inheemse en Afro-Colombiaanse gemeenschappen, waarvan sinds ondertekening van het Vredesakkoord verwacht wordt dat ze zullen terugkeren naar de plekken waar ze vandaan komen.

Situatie & Urgentie

In Colombia veroorzaakt gewapend conflict enorm veel persoonlijk leed. Meer dan 200.000 mensen zijn al omgekomen en miljoenen zijn gevlucht. Toch is er maar weinig aandacht voor het lot van de getroffenen. Een voorwaarde voor structurele vrede is het verbeteren van de situatie van slachtoffers en hun families. Dit bestaat vaak uit humanitaire steun, mentale begeleiding, en een vorm van gerechtigheid en waarheidsvinding. Samen met lokale advocaten, psychologen en sociaal werkers zet PAX zich in om de situatie van slachtoffers te verbeteren door hun bewustzijn, mogelijkheden en mentale welzijn te verbeteren.


Activiteiten & Resultaten

 • Juridische steun aan slachtoffers

  Juridische steun aan slachtoffers

  Tijdens de hoogtijdagen van paramilitair geweld (1996-2006), zijn veel boerengemeenschappen getroffen. Veel mensen werden gedood werden of moesten vluchten. In de regio Cauca ondersteunt PAX een advocatencollectief dat juridische hulp geeft aan slachtoffers en hun familieleden. Er wordt juridische en psychologische begeleiding geboden aan organisaties die onderdeel zijn van de Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras (Bijeenkomst van Boeren in Cesar voor Landrestitutie). Er wordt gewerkt aan de organisatorische vaardigheden van de slachtoffers, maar ook worden dialogen gestimuleerd met daders om verzoening in gang te zetten. Aan de hand van deze werkzaamheden streeft PAX om slachtoffers in staat te stellen voorvechters te worden in de strijd om waarheid, rechtvaardigheid en herstel.

 • Participatie van slachtoffers vergroten

  Participatie van slachtoffers vergroten

  In de Cauca en Meta regio’s begeleidt PAX slachtofferorganisaties die actief zijn in geïsoleerde gebieden die ernstig getroffen zijn door het conflict in Colombia. PAX probeert de mogelijkheden van deze organisaties om samen te werken met de autoriteiten te vergroten, en ze aan te sporen om inclusieve processen van waarheidsvinding, rechtvaardigheid, herstel en garantie van geen herhaling vast te stellen. Om dit te bereiken geeft PAX trainingen op verschillende gebieden zoals recht, organisatie en het organiseren van ontmoetingen. 

 • Re-integratie van voormalig strijders

  Re-integratie van voormalig strijders

  Sinds de ondertekening van het Vredesakkoord is het demobilisatieproces van voormalige FARC-strijders in de eerste helft van 2017 langzaam in gang gezet. Veel voormalige guerillastrijders zijn gerekruteerd in inheemse of Afro-Colombiaanse gemeenschappen in Noord-Cauca, waar PAX de afgelopen jaren veel activiteiten heeft uitgevoerd. Deze enkele honderden jonge mannen en vrouwen zullen waarschijnlijk terugkeren naar de plek waar ze vandaan kwamen. Dit zal ongetwijfeld oude spanningen doen opspelen en nieuwe conflicten doen ontvlammen, zeker gezien de terugkerende strijders de autoriteiten ter discussie zullen stellen. Doordat PAX in het verleden heeft gewerkt aan de re-integratie van voormalig strijders (deserteurs van FARC) in een context van regionale etnische autonomie (in de periode 2010-2013), worden we door verschillende partnerorganisaties gevraagd om politieke, technische, organisatorische en financiële steun te bieden bij deze uitdagingen. Er worden dialogen opgezet met alle relevante actoren, en er worden activiteiten uitgevoerd die gerelateerd zijn aan onderhandelingen en verzoening.

Contact

Joris van de Sandt, Programmaleider Latijns-Amerika, vandesandt(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl

Een betere omgang met een gewelddadig verleden - Colombia