paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/kosovo

Kosovo

PAX werkt samen met het lokale maatschappelijke organisaties om burgers samen te brengen om uitdagingen van gemeenschappelijk belang aan te pakken, zoals slecht bestuur, een zwakke rechtsstaat en de onopgeloste erfenis van gewelddadige conflicten.

Ons Kosovo-programma richt zich op twee hoofdgebieden:

 1. Ondersteuning van maatschappelijk initiatieven en de burgers die de betrekkingen tussen gemeenschappen en een lokaal bestuur in het noorden van Kosovo verbeteren. In de regio Mitrovica kijken leden van de Servische gemeenschap naar de Servische staat voor leiding en steun; PAX ondersteunt maatschappelijk initiatieven om burgerschap en verantwoord bestuur te versterken, om het leven voor mensen uit alle gemeenschappen in de regio duurzaam te verbeteren. PAX werkt in dit programma samen met lokale partner Community Building Mitrovica (CBM) en UN-Habitat.
 2. Dealing with the past - omgaan met het verleden -  en overgangsrechtspraak. Aangezien effectief omgaan met de erfenis van geweld en mensenrechtenschendingen essentieel zal zijn om Kosovo's visie van een samenhangende, multi-etnische samenleving te realiseren, ondersteunt PAX ook maatschappelijke initiatieven bij het ontwerpen en implementeren van bottom-up, inclusieve en burgergerichte transitional justice processen, die de vooruitzichten voor betere relaties tussen gemeenschappen versterken.

Activiteiten & Resultaten

 • Dialoog rondom de Kosovo Specialist Court

  Dialoog rondom de Kosovo Specialist Court

  PAX en partners werken aan het bevorderen van een openlijk dialoog over de Kosovo Specialist Chambers en het Specialist Prosecutor’s Office, en pleiten voor een sterker institutioneel kader om met het verleden om te gaan. De Kosovo Specialist Chambers en de Specialist Prosecutor's Office (de Kosovo Specialist Court) werden opgericht in 2015 om oorlogsmisdaden te berechten die tussen 1998 en 2000 naar verluidt zijn gepleegd door leden van het Kosovo Bevrijdingsleger (UCK).

  Naast gerechtigheid voor de slachtoffers en het beëindigen van straffeloosheid, zou de Specialistische Rechtbank een positieve maatschappelijke impact kunnen hebben door andere initiatieven aan te moedigen die de oorzaken, drijfveren en nalatenschappen van het conflict in Kosovo aanpakken. De sociale en politieke context in Kosovo betekent echter dat de Specialist Court ook nadelige effecten dreigt te veroorzaken, zoals het verder polariseren van intra- en interetnische relaties, het ondermijnen van de politieke stabiliteit en het vertragen van de relatieopbouw tussen Kosovo en Servië.

  Rapporten
  Assessing the potential impact of the Kosovo Specialist Court (2017)
  Public perception of the Kosovo Specialist Court: Risks and opportunities (2017)

   

 • Een bottom-up strategie voor Dealing with the past

  Een bottom-up strategie voor Dealing with the past

  In 2017 evalueerden PAX en partners het uitdagende proces van Kosovo om een nationale strategie voor transitional justice te ontwikkelen. Het rapport Kosovo's Framework for Dealing With the Past at a Turning Point: Civil society review of progress toward a National Strategy on Transitional Justice (april 2017) bood geleerde lessen en suggesties voor het ontwikkelen van een effectievere aanpak. Nadat het nationale proces was gestopt en de vooruitzichten voor een toekomstige nationale Waarheidscommissie onzeker bleef, hebben PAX en partners INTEGRA, New Social Initiative inzicht proberen te krijgen in de perspectieven van burgers met betrekking tot hun behoeften en prioriteiten voor omgaan met het Verleden. Dit resulteerde in het onderzoeksrapport Democratizing Transitional Justice in Kosovo: Towards a Deliberative Infrastructure for Dealing with the Past in Kosovo (mei 2020). Het stelt een aanpak in vier stappen voor om een ‘Infrastructuur voor omgaan met het verleden’ te realiseren. Tijdens de tweede fase van het project zijn er focusgroep-sessies gehouden met diverse gemeenschappen om meer inzicht te krijgen in de specifieke behoeften en prioriteiten van burgers, waardoor een burger-geïnformeerd kader voor Omgaan met het Verleden is ontstaan. De kracht van het project ligt in het feit dat het eigendom is van en rechtstreeks wordt gedragen door een groep lokale activisten en experts van maatschappelijke initiatieven, die volledig bottom-up kunnen werken, elkaar kunnen versterken en gezamenlijk kunnen lobbyen bij nationale politici.

  Gerelateerde publicatie
  Public perception survey and public dialogue about future Truth and Reconciliation Commission (TRC) of Kosovo (March 2020)

   

 • Versterken van inclusieve slachtofferverhalen: Verandering en overtuigingen (2021-2023)

  Versterken van inclusieve slachtofferverhalen: Verandering en overtuigingen (2021-2023)

  Tijdens de hele naoorlogse periode in de Westelijke Balkan hebben oorlogsslachtoffers amper een rol gespeeld in het grotere verhaal. Ze zijn grotendeels buiten de ontwikkeling van transitional justice processen gelaten om met het oorlogsverleden om te gaan. In dit aanstaande project werkt PAX samen met het International Centre for Transitional Justice (ICTJ), INTEGRA en New Social Initiative (NSI) uit Kosovo, Peace Action Noord-Macedonië en Civic Initiatives uit Servië.

  Het consortium zal samenwerken met slachtoffergroepen in Kosovo, Servië en Noord-Macedonië om (institutionele) capaciteiten te versterken, de kwaliteit van hun initiatieven en projecten te verbeteren en diepere relaties te creëren tussen diverse slachtoffergroepen en hen tegelijkertijd te verbinden met jonge activisten en kunstenaars.

 • Inclusive Development Programme

  Inclusive Development Programme

  In samenwerking met UN-Habitat Kosovo en Community Building Mitrovica (CBM) heeft PAX het 'Inclusive Development Programme' ontworpen en geleverd. Dit innovatieve programma bouwt de plannings- en beheer capaciteiten van zeven gemeenten in het noorden van Kosovo op en bevordert tegelijkertijd een effectief maatschappelijk middenveld en burgerlijk toezicht en faciliteert een robuuste lokaal-centrale dialoog en intergemeentelijke samenwerking. PAX en CBM voeren samen een reeks activiteiten uit om het reactievermogen en de verantwoording van de lokale overheid te verbeteren, in nauwe coördinatie met het Mitrovica Regional Monitoring Team (MRMT), een multi-etnische coalitie van maatschappelijke organisaties.

  In het kader van het IDP-programma werkt PAX ook samen met New Social Initiative (NSI), een ngo uit Noord-Mitrovica, die e-platforms gebruikt om de integratie van de burger in de lokale besluitvorming te vergroten en transparant lokaal bestuur te vergroten.

Contact

Kathelijne Schenkel, projectleider Kosovo/Westelijke Balkan, schenkel(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl

Een betere omgang met een gewelddadig verleden, Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen - Europa