paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/kosovo

Kosovo

PAX zet zich in om burgers uit alle gemeenschappen van Kosovo te betrekken bij de lokale, nationale en internationale beleidsvormingsprocessen die hun leven beïnvloeden. PAX streeft ernaar burgers bij elkaar te brengen om vraagstukken met betrekken tot gemeenschappelijk belang aan te pakken, zoals slecht bestuur, een zwakke rechtsorde en de onopgeloste erfenis van een gewelddadig conflict.

PAX is al actief in Kosovo sinds vóór de oorlog van 1998-99. Tegenwoordig concentreert ons werk zich op twee hoofdgebieden: (1) het ondersteunen van de burgermaatschappij en burgers om een betere toekomst op te bouwen voor Noord-Kosovo en (2) het omgaan met het verleden en overgangsrecht (transitional justice). In de zeven meest noordelijke gemeenten heeft de regering van Kosovo een beperkte bevoegdheid en leden van de Servische gemeenschap verwachten leiding en ondersteuning van de Servische staat; PAX stimuleert actief burgerschap en vertaalt het perspectief van de burgers in beleidsaanbevelingen om het leven voor mensen uit alle gemeenschappen in de regio duurzaam te verbeteren. Omdat het effectief omgaan met de gevolgen van massaal geweld en schendingen van de mensenrechten van essentieel belang is om Kosovo's visie van een samenhangende multi-etnische samenleving te realiseren, stelt PAX overheidsinstellingen en maatschappelijke en internationale organisaties in Kosovo in staat om processen voor een inclusief overgangsrecht (transitional justice) te ontwerpen en implementeren. Dit moet ervoor zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaalt en dat de vooruitzichten voor betere relaties tussen gemeenschappen worden versterkt..


Activiteiten & Resultaten

 • Inclusive Development Programme

  Inclusive Development Programme

  In samenwerking met VN-Habitat Kosovo en Community Building Mitrovica (zie hieronder) heeft PAX het Inclusive Development Program ontworpen dat momenteel wordt uitgevoerd. Dit innovatieve programma versterkt de planning- en managementcapaciteiten van zeven gemeenten in het noorden van Kosovo, terwijl het een effectief toezicht op de burgermaatschappij en burgers bevordert en een krachtige lokale en centrale dialoog en samenwerking tussen verschillende gemeenten mogelijk maakt. PAX en CBM implementeren gezamenlijk een reeks activiteiten die het reactievermogen en de verantwoordelijkheid van de lokale overheid verbeteren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Mitrovica Regional Monitoring Team (MRMT), een multi-etnisch samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties.

 • Dealing with the past

  Dealing with the past

  PAX en haar belangrijkste strategische partner, Impunity Watch (IW), hebben aan de gespecialiseerde rechtbank en het kantoor van de gespecialiseerde officier van justitie in Kosovo en aan nieuwe hybride gerechtelijke instellingen die zijn gevestigd in Den Haag aanbevelingen gedaan voor effectieve contacten met de gemeenschap. De eerste contacten tussen die instellingen en de burgermaatschappij in Kosovo zijn inmiddels gelegd. Samen met de lokale partners Centre for Peace and Tolerance en Integra zetten PAX en IW zich in om een goed onderbouwde openbare dialoog op gang te brengen over de gespecialiseerde rechtbank en het kantoor van de gespecialiseerde officier van justitie. Zij bepleiten een sterker institutioneel kader om ruimer te kunnen omgaan met het verleden, onder andere door een recente evaluatie van de inspanningen om voor Kosovo een nationale strategie voor overgangsrecht op te stellen.

 • Community Building Mitrovica

  Community Building Mitrovica

  In 2001 heeft PAX Community Building Mitrovica (CBM) opgericht, nu een van de bekendste en meest geloofwaardige maatschappelijk organisaties in Mitrovica, de grootste stad in Noord-Kosovo. CBM is inmiddels al meer dan tien jaar een onafhankelijke organisatie. Deze organisatie heeft medewerkers in dienst uit diverse gemeenschappen om het leven in Noord-Kosovo voor iedereen gemakkelijker te maken. PAX fungeert als strategisch bondgenoot en technisch adviseur van CBM, dat een belangrijke partner is in het Inclusive Development Programme.

Contact

Michael James Warren, Programme Manager (Kosovo), warren(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl

 

Een betere omgang met een gewelddadig verleden, Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen - Balkan