paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/israel-en-palestina

Israël en Palestina

Met verschillende activiteiten levert PAX een bijdrage aan een duurzame vrede tussen Israël, Palestina en de regio.

Situatie en urgentie

Het conflict tussen de staat Israël, de Palestijnen en de Arabische wereld is onderwerp van intensieve internationale betrokkenheid.  Sinds de oorlog van 1967 bezet Israël de Westoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook. In het Midden-Oosten is het één van de conflicten die de stabiliteit bedreigt, in het Westen is het een conflict dat zowel geo-politieke belangen raakt als historische en ethische vragen opwerpt.

In ons werk in Israël en Palestina zijn drie uitgangspunten belangrijk:

 • Aan beide kanten is een vredeswil noodzakelijk, vooral bij de burgers.
 • Goede verhoudingen tussen de bevolking en de autoriteiten zijn nodig.
 • Er moet solidariteit ‘van buiten’ zijn, met zowel slachtoffers als vredesactivisten.

Ons standpunt
PAX is zeer bezorgd om het voortdurende geweld in Gaza. De vredesorganisatie pleit voor een einde aan het disproportionele geweld, een duurzaam staakt-het-vuren en een einde aan de blokkade van Gaza. Lees hier meer over het standpunt van PAX.


Activiteiten & Resultaten

 • Ondersteuning

  Ondersteuning

  PAX ondersteunt verschillende initiatieven in Israël en Palestina, zoals een netwerk voor geweldloosheid in Palestina; capaciteitsopbouw van Palestijnse maatschappelijke organisaties in Palestijnse buurten in Oost-Jeruzalem; netwerk van buurtorganisaties. Ook helpen we bij het verbeteren van de positie van vrouwen in Palestina. Een voorbeeld hiervan is het werk van the Jerusalem Women’s Parliament. Deze vrouwengroep is verbonden aan het community centrum van de Al Quds Universiteit en houdt zich bezig met de gevolgen van de bezetting op het leven van vrouwen in Oost-Jeruzalem.

 • Arabisch Vredesinitiatief

  Arabisch Vredesinitiatief

  Een maatschappelijk antwoord van Israëlische en Palestijnse partners op het vredesinitiatief van de Arabische Liga.

 • United Civilians for Peace (UCP)

  United Civilians for Peace (UCP)

  PAX vormt samen met ICCO, Cordaid, en Oxfam Novib United Civilians for Peace (UCP). UCP richt zich op de Nederlandse politiek ten behoeve van een rechtvaardige oplossing van het conflict. Daarnaast organiseert UCP steun voor mensenrechtenactivisten in Israël en Palestina.

 • Bringing Peace Together

  Bringing Peace Together

  Het platform Bringing Peace Together (BPT) brengt Israëlische en Palestijnse vredesorganisaties- en activisten samen, en lobbyt in Israël, Palestina, Brussel en bij de internationale vertegenwoordigingen in Jeruzalem.

Uitdagingen

De kans op realisatie van de tweestatenoplossing neemt af vanwege de voortdurende uitbouw van de nederzettingen in de Westoever en in Oost-Jeruzalem. De invloed van de settler beweging op de Israëlische politiek is groot. De laatste gewelddadigheden tussen Israël en Hamas in Gaza versterken aan beide zijden onder de bevolkingen de haat en de overtuiging dat vrede niet mogelijk is. De Palestijnse Autoriteit is verdeeld en het draagvlak onder de bevolking is zeer laag. Pogingen om tot een eenheidsregering te komen zijn onvoldoende gesteund door de internationale gemeenschap en gesaboteerd door Israel. De burgeroorlog in Syrië en de onderlinge strijd in Irak leidt tot toenemende instabiliteit in de regio. Al deze factoren bedreigen mogelijkheden voor een vredesproces.


Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen - Midden-Oosten