paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/internationale-actoren-betrekken-bij-protection-of-civilians

Internationale actoren betrekken bij Protection of Civilians

PAX organiseert jaarlijkse internationale conferenties op het gebied van Protection of Civilians (PoC) in Nederland. Hier worden nationale en internationale organisaties en beleidsmakers op het gebied van vredeshandhaving samengebracht om de beste PoC-strategieën en uitdagingen te bespreken.

Vredesmissies blijven er in de praktijk mee worstelen om burgers goed te beschermen. Het blijkt een uitdaging te zijn om tijdens een missie te voldoen aan de behoeften van de burgers in nood.

Dit project draagt bij aan het aanpakken van die uitdaging, door de ervaringen van lokale bewoners in conflictgebieden te gebruiken om het beleid en de besluitvorming over de bescherming van burgers op de juiste manier te kunnen informeren.

Door internationale vredesinstellingen op een constructieve manier te verbinden aan de behoeften van de burgers, kan er op effectieve wijze gewerkt worden aan de bescherming van burgers.

Meer weten over het betrekken van internationale actoren bij Protection of Civilians? Kijk dan op onze Engelse website: Engaging International Actors on PoC of op protectionofcivilians.org.


Contact

Hans Rouw, Project Lead Engaging International Actors on PoC, rouw(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl.

Bescherming van burgers in oorlogssituaties