paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/explosieve-wapens-in-dichtbevolkte-gebieden

Explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden

PAX maakt zich ernstige zorgen over het burgerleed dat wereldwijd wordt veroorzaakt door het gebruik van zware explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden. PAX is medeoprichter en lid van de stuurgroep van het International Network on Explosive Weapons (INEW), en roept op tot onmiddellijke actie om burgers beter te beschermen.

Situatie en urgentie

Het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden is één van de grootste bedreigingen voor burgers in conflictgebieden. Volgens onderzoek van de Britse NGO Action on Armed Violence waren tussen 2011 en 2018 rond de 90% van de slachtoffers van het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden burgers.

Het zijn vooral de explosieve wapens die impact over een groter gebied hebben die problematisch zijn als ze worden gebruikt in dichtbevolkte gebieden. Deze zogeheten Wide Area Impact kan worden veroorzaakt door een grote explosie, doordat meerdere explosieve munities tegelijk of kort na elkaar worden afgevuurd, of doordat de wapens inaccuraat zijn waardoor de explosieve munitie ergens binnen een bepaald gebied landt, zonder dat vooraf precies te zeggen is waar precies. Doordat conflicten steeds vaker in dichtbevolkte gebieden plaatsvinden zijn er urgent stappen nodig om burgers beter te beschermen tegen de gevolgen van explosieve wapens. 

Explosieve wapens verwonden en doden mensen direct door hitte, druk en fragmentatie van het wapen zelf, maar ook doordat gebouwen instorten, en puin en glas mensen verwondt en doodt. Op de langere termijn heeft het gebruik van zware explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden eveneens enorme impact op de levens van mensen.  Het gebruik van deze wapens vergroot aanzienlijk de kans dat huizen, scholen, ziekenhuizen, wegen, watervoorzieningen, elektriciteitsvoorzieningen en communicatienetwerken worden geraakt. Als gevolg hiervan kan de sociaaleconomische infrastructuur van een samenleving ernstig worden aangetast.

Meer dan 100 landen, waaronder Nederland, hebben zich de afgelopen jaren uitgesproken om het humanitair leed dat door explosief wapengebruik in steden en dorpen wordt veroorzaakt te erkennen. PAX roept echter – net als het Internationale Comité van het Rode Kruis, de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, andere VN organisaties zoals UNOCHA en UNICEF en een groeiende groep landen – op tot actie. De erkenning van het probleem is belangrijk maar niet genoeg. Als er geen concrete handelingen aan worden gekoppeld blijven burgers de dupe. 

PAX roept internationaal op tot de ontwikkeling van een politieke verklaring waarin landen zich committeren om het leed door het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden te voorkomen. We roepen bovendien op tot grotere transparantie over de gevolgen van het gebruik van deze wapens en hun impact op de burgerbevolking. Staten moeten relevante data verzamelen en openbaar maken, en hun nationaal beleid en praktijken ten aanzien van explosieve wapens herzien en, indien nodig, versterken.

 


Activiteiten & Resultaten

  • Internationaal

    Internationaal

    Met INEW, een internationale coalitie van niet-gouvernementele organisaties, zet PAX zich in voor meer bewustwording en grotere transparantie door staten over het gebruik van explosieve wapens en de gevolgen voor burgers in conflictgebieden. We brengen daarom rapporten en artikelen onder de aandacht van beleidsmakers en spreken diplomaten aan over dit onderwerp tijdens internationale conferenties.

Contact

Roos Boer, Policy Advisor Veiligheid en Ontwapening, boer(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl

Omstreden wapens en wapenhandel