paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/explosieve-wapens-in-dichtbevolkte-gebieden

Explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden

PAX roept op tot onmiddellijke actie om burgerleed door het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden te voorkomen. PAX is medeoprichter en lid van de stuurgroep van het International Network on Explosive Weapons (INEW).

Situatie en urgentie

Eén van de grootste bedreigingen voor burgers in conflictgebieden zijn explosieve wapens. Volgens cijfers verzameld door de Britse NGO AOAV waren tussen 2011 en 2015 91% van de slachtoffers van het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden burgers. Onder explosieve wapens vallen zowel fabriekswapens, zoals granaten, mortieren en raketten, als zelf gefabriceerde bommen (zogeheten improvised explosive devices, IED's).

Hoewel explosieve wapens een brede categorie wapens is en verschillende technische eigenschappen de precieze impact bepalen, hebben ze met elkaar gemeen dat ze allen uiteenspatten en een schokgolf veroorzaken. De kans op schade is het grootst bij explosieve wapens met een gebiedsdekkende werking. Dit is het geval bij wapens met een grote explosieve lading die wijd uiteenspatten of een grote schokgolf teweegbrengen, zoals bijvoorbeeld zware vliegtuigbommen. Maar ook wanneer meerdere explosieve wapens of munities tegelijk worden ingezet en over een gebied verspreid worden, of wanneer een wapensysteem niet accuraat is en bij de lancering niet precies kan worden gezegd waar de projectielen terecht zullen komen.

Explosieve wapens verwonden en doden mensen direct door de explosie en fragmentatie wanneer ze gebruikt worden, maar ook doordat gebouwen instorten, en puin en glas rondvliegt. Op de langere termijn hebben ze enorme impact op de levens van mensen doordat ze sociaaleconomische infrastructuur vernietigen. Door het gebruik van zware explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden is de kans groot dat huizen, scholen, ziekenhuizen, wegen, watervoorzieningen, elektriciteitsvoorzieningen en communicatienetwerken worden geraakt. Deze zogeheten 'knock on' of 'reverberating' effecten hebben vaak een enorm ontwrichtende werking voor de maatschappij, en versterken elkaar bovendien. Denk bijvoorbeeld aan gewonden die behandeld moeten worden in een ziekenhuis in een gebied waar water- of elektriciteitsvoorzieningen ook geraakt zijn.

PAX roept internationaal op tot de ontwikkeling van een politieke verklaring waarin landen zich committeren om het leed door het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden te voorkomen. We roepen bovendien op tot grotere transparantie over de gevolgen van het gebruik van deze wapens en hun impact op de burgerbevolking. Staten moeten relevante data verzamelen en openbaar maken, en hun nationaal beleid en praktijken ten aanzien van explosieve wapens herzien en, indien nodig, versterken.


Activiteiten & Resultaten

  • Internationaal

    Internationaal

    Met INEW, een internationale coalitie van niet-gouvernementele organisaties, zet PAX zich in voor meer bewustwording en grotere transparantie door staten over het gebruik van explosieve wapens en de gevolgen voor burgers in conflictgebieden te informeren. We brengen daarom rapporten en artikelen onder de aandacht van beleidsmakers en spreken diplomaten aan over dit onderwerp tijdens internationale conferenties.

Contact

Roos Boer, Policy Advisor Veiligheid en Ontwapening, boer(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl

Omstreden wapens en wapenhandel