paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/een-gender-sensitieve-transitie-naar-vrede-en-veiligheid-in-irak

Een gender-sensitieve transitie naar vrede en veiligheid in Irak

Dit programma probeert bij te dragen aan het structureel veranderen van gendernormen, wetten en instituties in Irak, door gelijke rechten, rechtvaardigheid en verzoeningsprocessen te promoten.

Een Gender-sensitieve transitie naar Vrede en Veiligheid in Irak is een programma dat is ontwikkeld door PAX, Impunity Watch, de Irakese Al Amal Association en hun partners, en wordt gesponsord in het kader van het Nederlands Nationaal Actie Plan 1325 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma loopt van november 2016 tot en met december 2019, waarbij er gestreefd wordt naar een structurele verandering van gendernormen, wetten en instituties in Irak door gelijke rechten, capaciteiten en kansen voor iedereen te promoten. Dit draagt bij aan een meer gelijkwaardige deelname in transformatieve vredesopbouw en sociale reconstructie. Het programma bekritiseert het idee dat seksueel en gender gerelateerd geweld een privékwestie is, door dit duidelijk te linken aan patronen van conflict en het politieke discours. Dit leidt tot een gender sensitieve en betekenisvolle participatie van vrouwen in de veiligheidssector en tot gerechtigheid en verzoening in de hervormingen na de strijd tegen ISIS in Irak.

PAX en haar partners in Irak zijn al langer betrokken bij het verbeteren van vaardigheden van vrouwen en het ontwikkelen van manieren om veiligheidskwesties in de gemeenschap te monitoren en om deze op (in)formele wijze in processen en beleid te beïnvloeden. Dit programma bouwt verder op de belangrijkste uitkomsten en lessen van deze eerdere projecten. In samenwerking met de Universiteit van Utrecht en de Al-Firdaws Association in Irak (Basra), wordt een reeks van interventies uitgevoerd: het opbouwen van onderzoek vaardigheden van Irakese academici en het Irakese maatschappelijk middenveld . Hierbij wordt specifiek gefocust op het verzamelen van data en verhalen en het  analyseren van seksueel en gender gerelateerd geweld.

Trainingsstrategieën voor politie en juristen focussen zich op het belang van een gender sensitieve benadering in hun werk. Tegelijkertijd werken we aan het vergroten van het  bewustzijn tussen verschillende (ontheemde) etnische en religieuze groepen op het gebied  van gender specifieke veiligheidsbehoeften en promoten we actieve deelname in discussies over veiligheid en rechtvaardigheid. Door de combinatie van deze activiteiten in Irak en het creëren van bewustwording en eisen van actie bij politiek leiders op nationaal en internationaal niveau, streeft dit programma naar een gender sensitieve benadering op verschillende niveaus in bij de politie en bij het justitieel apparaat in Irak   


Activiteiten & Resultaten

 • Onderzoek

  Onderzoek

  In samenwerking met Al-Amal Association, Al-Firdaws Association en het Centre of Conflict Studies van de Universiteit van Utrecht, wordt een netwerk van Irakese academici getraind in het uitvoeren van gendersensitief onderzoek en conflict analyse. De academici zullen onder andere begeleid en ondersteund worden bij het uitvoeren van veldonderzoek in verschillende provincies in Irak. De uitkomsten van dit veldwerk kunnen gebruikt worden als ondersteunend materiaal in maatschappelijke campagnes die gendernormen en seksueel en gender gerelateerd geweld aan de kaak stellen.

 • Dialoog en community sessies

  Dialoog en community sessies

  Deze sessies worden georganiseerd door de Irakese lokale partners, (ontheemde) vrouwen vanuit de gemeenschap en sleutelactoren vanuit de politie en jurisdictie. Het doel van de sessies is om bij te dragen aan het opbouwen van vertrouwen en wederzijds begrip ten opzichte van diepgewortelde gendernormen en het belang van gendersensitiviteit in politiewerk en juridische processen. Daarnaast zullen ze vrouwen in staat stellen om hun perspectieven en veiligheidsbehoeften in te brengen.

 • Training

  In samenwerking met de Irakese Al Amal Association wordt een gendertraining ontwikkeld op nationaal niveau voor politie en juridisch personeel. In dit participatieve proces wordt het belang van het bedienen van alle Irakese burgers in hun veiligheidsbehoeften besproken, net als het belang van betekenisvolle participatie van vrouwen in beide sectoren. In de eerste fase wordt een 'Training van Trainers' ontwikkeld voor 15 politietrainers, die op hun beurt Irakese politieofficieren van over het hele land trainen.

Contact

Thirsa de Vries, programmaleider Irak, devries(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl

Anke Kluppels,  programmaleider Gender, kluppels(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl

Gender, vrede en veiligheid - Midden-Oosten