paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/clustermunitie

Clustermunitie

PAX zet zich in voor het wereldwijd uitbannen van clustermunitie. Ons doel is strikte naleving van de Conventie over Clustermunitie strikt wordt nageleefd en wij roepen staten die het verdrag nog niet ondertekend hebben zich bij het Conventie aan te sluiten. De Conventie schrijft een totaalverbod voor op het gebruik, de productie, opslag en overdracht van clustermunitie.

Situatie en urgentie

Clustermunitie bestaat uit een huls, met daarin vaak honderden kleinere bommen, ook wel 'submunities' genoemd. Ze kunnen zowel door vliegtuigen worden afgeworpen als vanaf de grond worden afgevuurd. In de lucht breekt de huls open waardoor de submunitie vrij komt en een gebied ter grootte van een aantal voetbalvelden kan bedekken. Iedereen in dat gebied, militair of burger kan daarbij geraakt worden. Veel van de submunitie explodeert bovendien niet zoals zou moeten, waardoor ze als een soort landmijnen achterblijven. Clustermunitie zorgt voor veel onschuldige slachtoffers, zowel ten tijde van een conflict als vele jaren daarna. Het grootste deel van de slachtoffers van clustermunitie is burgers.

In 2003 was PAX een van de oprichters van de Cluster Munition Coalition (CMC), een internationale coalitie van niet-gouvernementele organisaties om de humanitaire gevolgen van clustermunitie tegen te gaan. De coalitie telt ruim 350 leden in meer dan 100 landen. In december 2008 ondertekenden 94 landen de Conventie over Clustermunitie in Oslo. Nederland was een van de ondertekenende landen. Inmiddels hebben meer dan 116 landen dit levensreddende verdrag ondertekend. Nederland heeft de Conventie in februari 2011 geratificeerd en sindsdien al zijn voorraden clustermunitie vernietigd. In 2013 heeft Nederland aan Nederlandse financiële instellingen een verbod opgelegd tot directe investeringen in bedrijven die clustermunitie produceren.


Activiteiten & Resultaten

 • Onderzoek

  Onderzoek

  PAX wil investeringen in producenten van clustermunitie een halt toeroepen. Het jaarlijkse onderzoek, dat voor het eerst in 2009 is gepubliceerd, wordt deels uitgevoerd door het Nederlandse onderzoeksbureau Profundo. Het rapport onderzoekt welke financiële instellingen in producenten van clustermunitie investeren. We benadrukken daarnaast ook welke financiële instellingen het goede voorbeeld geven en zijn gestopt met deze investeringen. De nieuwste update van het rapport is gepubliceerd op 23 mei 2017.

 • Campagne Stop Explosieve Investeringen

  Campagne Stop Explosieve Investeringen

  PAX en het CMC leiden de campagne Stop Explosieve Investeringen. We pleiten voor nationale wetgeving die investeringen in clustermunitie verbiedt en roepen financiële instellingen op beleid te maken dat investeringen in producenten van clustermunitie voorkomt.

 • Conventie over Clustermunitie

  Conventie over Clustermunitie

  PAX moedigt landen aan om zich aan de Conventie over Clustermunitie te verbinden. Ook zien we toe op de naleving en implementatie van de Conventie.

 • Cluster Munition Coalition

  Cluster Munition Coalition

  PAX is één van de oprichters en bestuursleden van de Cluster Munition Coalition.

Contact

Omstreden wapens en wapenhandel -