paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/bevordering-van-dialoog-tussen-dutchbat-veteranen-en-overlevenden-srebrenica

Bevordering van dialoog tussen Dutchbat veteranen en overlevenden Srebrenica

Vredesorganisatie PAX faciliteert dialogen tussen overlevenden van de genocide in Srebrenica en Dutchbat-veteranen om gevoel van erkenning en wederzijds begrip te vergroten. Daarnaast biedt PAX hulp om de trauma’s aan alle kanten te verwerken.

Situatie & noodzaak

Vredesorganisatie PAX ondersteunt de overlevenden van het bloedbad in Srebrenica en de nabestaanden van de slachtoffers. Op een actieve manier probeert PAX processen van dialoog te stimuleren tussen de overlevenden, de vrouwen van Srebrenica en Dutchbat-veteranen. Eerdere interventies hebben geleerd dat dialoog het gevoel van erkenning verhoogt en kan helpen bij de verwerking van trauma’s aan alle kanten. Beide groepen willen vrede bevorderen en steunen, maar hebben moeite met manieren vinden om dat te bereiken.

Bijeenkomsten
PAX organiseerde in 2007 de eerste terugkomst naar Srebrenica voor een groep Dutchbat-veteranen, waarbij een eerste bijeenkomst werd gefaciliteerd tussen hen en de overlevenden op de plek waar de genocide plaatsvond. Meer van zulke bijeenkomsten volgden hierna, waardoor het vertrouwen langzaam aan hersteld wordt.

Aan het begin waren er voornamelijk mannelijke Dutchbat-veteranen die deze bijeenkomsten bijwoonden. In 2016 benaderde een groep vrouwelijke Dutchbat-veteranen PAX. Deze vrouwen besloten dat het tijd werd om hun ervaringen van 1995 ook te delen, hun kant van het verhaal te laten horen en zo werd een nieuw project opgezet. Daarmee kwam er nieuwe informatie beschikbaar en openden zich nieuwe perspectieven.


Activiteiten & Resultaten

  • Bijeenkomsten faciliteren

    PAX faciliteert bijeenkomsten tussen Dutchbat veteranen en overlevenden van de Srebrenica genocide. Deze bijeenkomsten kunnen bijdragen aan toegenomen gevoel van erkeninning en kunnen hulp bieden bij de verwerking van trauma’s aan alle kanten.

  • Case study

    PAX zal discussie over de rol van vrouwen in vredesprocessen en in de overgang naar rechtvaardigheid stimuleren, waarbij Srebrenica als case study wordt genomen.

Uitdagingen

De Westerse Balkan is een door mannen gedomineerde maatschappij. Het vrouwelijke perspectief zou kunnen leiden tot scepticisme.

Verder is de Srebrenica genocide een traumatische gebeurtenis voor de overlevenden en nabestaanden, maar ook voor de vele Dutchbat-veteranen. Het kan een uitdaging vormen om nieuwe mensen te betrekken om hun verhaal te delen met een breed publiek.  


Contact

Puco Danilovic, Programme Leader Bosnia / Serbia / Montenegro, danilovic(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl

Florence Bateson, Programme Officer Gender, Peace and Security, bateson(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl

Gender, vrede en veiligheid, Een betere omgang met een gewelddadig verleden - Balkan