paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/aandacht-voor-masculiniteit-in-door-lra-geweld-getroffen-gemeenschappen

Aandacht voor masculiniteit in door LRA-geweld getroffen gemeenschappen

Tijdens de jaren van LRA-geweld in de Democratische Republiek Congo (DRC) hebben de gemeenschappen geleden onder grootschalige ontvoeringen van kinderen, verminkingen, moorden, verkrachtingen, plunderingen en vernielingen. Nu keren veel ex-LRA-leden terug naar hun families en gemeenschappen, maar de relatie tussen hen en de slachtoffers van het geweld is ongetwijfeld verstoord en de sociale cohesie en het vertrouwen is zwak.

Veel mannelijke ex-LRA-leden werden op jonge leeftijd ontvoerd en gedwongen om te vechten. Zij hebben extreme vormen van geweld meegemaakt en zijn opgegroeid met het idee dat geweld de weg is naar mannelijkheid, macht en toegang tot vrouwen. Deze schadelijke ideeën over masculiniteit leiden ertoe dat mannelijke overlopers zich machteloos en onbeduidend voelen wanneer ze aan de LRA ontsnappen en niet langer een wapen bij zich dragen.

Door middel van dit zes maanden durende genderproefproject wordt in de provincies Bas en Haut Uele gewerkt aan het verwerken van de verhalen rond wat het betekent om een man te zijn, niet alleen om de sociale reïntegratie van mannelijke overlopers te verbeteren, maar ook om de verzoeningsinspanningen, de lokale vredesinspanningen en de vooruitgang van de empowerment van de vrouw te ondersteunen. Het doel van dit zes maanden durende project is tweeledig: ten eerste het aanpakken van schadelijke vormen van masculiniteit en ten tweede het opbouwen van relaties binnen gemeenschappen. Het project richt zich op de ontwikkeling van de vaardigheden van vrouwelijke maatschappelijk werkers waar de overlopers in deze provincies veel vertrouwen in hebben, op het contact met de lokale leiders die de overlopers ontvangen voordat ze naar hun familie terugkeren, op verzoeningspogingen tussen overlopers en families en op de bewustwording van de relatie tussen masculiniteit en geweld door middel van schoolbezoeken.


Activiteiten & Resultaten

  • Tussentijdse evaluatie

    Er heeft een tussentijdse evaluatie van het project plaatsgevonden. Daarbij waren er twee belangrijke uitkomsten. Ten eerste hebben de vrouwelijke maatschappelijk werkers een opleiding gekregen in het aanleren van vaardigheden en methoden om overlopers te begeleiden; bijvoorbeeld hoe het eerste contact te leggen, hoe de ernst van hun trauma's te identificeren, hoe een vertrouwensrelatie op te bouwen en hoe rekening te houden met de genderspecifieke verschillen. En ten tweede hebben de vrouwelijke maatschappelijk werkers besproken hoe belangrijk het is om zich ook te richten op gezinsbemiddeling om het gezin met het slachtoffer te verzoenen, aangezien er sommige gezinnen zijn die hun kinderen bij terugkeer afwijzen. Een van de manieren om dit te doen is om het publieke bewustzijn binnen de gemeenschappen te vergroten.

Contact

Anke Kluppels, Senior Programme Officer Gender, Peace and Security, kluppels(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl

Gender, vrede en veiligheid - Afrika