paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/5

Programma's

 • Syrië

  Syrië

  PAX steunt vreedzame activisten in Syrië in hun strijd voor een democratisch Syrië waar Syriërs met alle religieuze en etnische achtergronden in vrede en gelijkheid kunnen samenleven.

  Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Midden-Oosten
 • Vrouwen tegen geweld in Irak

  Vrouwen tegen geweld in Irak

  In Irak werkte PAX van oktober 2013 tot december 2016 aan het vergroten van de veiligheid van gemeenschappen, met speciale aandacht voor vrouwen. We ondersteunden verschillende projecten en werkten daarbij samen met lokale partners. Ons doel hierbij was vrouwen in staat te stellen een bijdrage te leveren aan het organiseren van hun eigen veiligheid en die van anderen.

  Gender, vrede en veiligheid Midden-Oosten
 • Conflict & Milieu

  Conflict & Milieu

  PAX onderzoekt de impact van huidige conflicten op het milieu, en bouwt aan oplossingen met als doel de publieke gezondheids- en milieurisico’s voor burgers te beperken.

  Omstreden wapens en wapenhandel Midden-Oosten
 • Vrouwelijk leiderschap en politieke participatie in Zuid-Soedan

  Vrouwelijk leiderschap en politieke participatie in Zuid-Soedan

  In Zuid-Soedan werkte PAX van september 2012 tot december 2015 samen met verschillende organisaties aan het versterken van vrouwelijk leiderschap en participatie in politieke besluitvorming en in de veiligheidssector. Het langetermijndoel van dit programma was het verbeteren van de veiligheidssituatie van vrouwen en het vergroten van hun invloed op politieke besluitvormingsprocessen.

  Gender, vrede en veiligheid Afrika
 • Wapenhandel

  Wapenhandel

  Wapenhandel kan bestaande conflicten aanjagen en leiden tot serieuze mensenrechtenschendingen door repressieve regimes en gewapende groepen. Vredesorganisatie PAX zet zich daarom in voor striktere en effectievere Nederlandse en internationale wapenexport controles. Sinds 2003 is PAX actief lid van de Control Arms campagne en pleiten we voor een robuust Wapenhandelsverdrag (ATT).

  Omstreden wapens en wapenhandel