paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/4

Programma's

 • Clustermunitie

  Clustermunitie

  PAX zet zich in voor het wereldwijd uitbannen van clustermunitie. Ons doel is dat het Clustermunitieverdrag strikt wordt nageleefd en wij roepen staten op zich bij het verdrag aan te sluiten, als ze dat nog niet hebben gedaan. Het Verdrag verbiedt gebruik, productie, opslag en overdracht van clustermunitie.

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • drone

  Bewapende drones

  PAX onderzoekt wat het gebruik van drones in militaire operaties betekent voor de veiligheid van burgers. PAX maakt zich hierbij hard voor een inkadering van de inzet van bewapende drones en een duidelijke regulering in lijn met het internationaal humanitair recht.

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • Basra, Onderwijs maakt vrede

  Irak

  De werkzaamheden van PAX in Irak hebben als doel om de onderliggende oorzaken en patronen van het conflict aan te pakken, met hierbij een specifieke focus op het gebrek aan inclusief bestuur, inclusieve rechtvaardigheid en veiligheid. Door nauw samen te werken met de lokale gemeenschap en vredesactivisten voert PAX projecten uit die het vertrouwen proberen te herstellen tussen gemeenschappen, dialogen faciliteren tussen beleidsmakers en burgers, inclusief burgerschap promoten, en gender gevoeligheid in de veiligheidssector verbeteren.

  Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Midden-Oosten
 • Israël en Palestina

  Israël en Palestina

  PAX werkt in Israël en Palestina sinds de late jaren 90. Hierdoor heeft PAX een groot netwerk van Israëlische en Palestijnse activisten en organisaties die hetzelfde doel nastreven: de bescherming van mensenrechten, een eind aan de bezetting van de gebieden die Israël sinds 1967 in handen heeft en een levensvatbare en rechtvaardige vrede in de regio die is gebaseerd op het Internationale Humanitair Recht en Internationale Mensenrechten. PAX steunt lokale partners bij het weerbaar maken van gemeenschappen, het promoten van menselijke veiligheid en gelijkheid in het politieke, culturele en sociale domein en in het bestrijden van onrecht dat volgt uit de voortdurende bezetting.

  Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Midden-Oosten
 • Kernwapens

  Kernwapens

  Kernwapens zijn massavernietigingswapens die verboden zijn door een internationaal verdrag. PAX zet zich in om te verzekeren dat het verdrag tegen kernwapens zo snel mogelijk in werking treedt en getekend en geratificeerd wordt door Nederland. Dit doen we door middel van publiekscampagnes, politieke lobby en publicaties, zoals het jaarlijkse wereldwijde onderzoek ‘Don't Bank on the Bomb’ naar investeringen in kernwapenproducenten.

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • Landmijnen

  Landmijnen

  De International Campaign to Ban Landmines (ICBL) zet zich al twintig jaar in voor een wereld zonder landmijnen. PAX neemt actief deel aan de campagne om landmijnen definitief uit te bannen. We moedigen landen aan zich te verbinden aan het Landmijnenverdrag. Staten die al lid zijn, sporen we aan het verdrag strikt uit te voeren

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • Libanon

  Libanon

  In Libanon werkt PAX samen met lokale partners in projecten gericht op mensenrechten, conflictoplossing en het activeren van jongeren voor vrede. Onze partners lobbyen actief richting de Libanese regering om wetten te veranderen en mensenrechten te respecteren. Bijvoorbeeld om de ongelijkheid voor de wet van de verschillende religieuze groepen af te schaffen en om de Palestijnse vluchtelingen meer rechten te geven. Ook werken we met jonge activisten op onderwerpen rond cultuur en maatschappelijk activisme.

  Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Midden-Oosten
 • Mijnbouw en conflict in Colombia

  Mijnbouw en conflict in Colombia

  Mijnbouw is de afgelopen decennia een oorzaak voor conflict geweest in Colombia. PAX werkt samen met lokale groepen in verschillende regio’s om hun veiligheid te verzekeren en de participatie in besluitvormingsprocessen te bevorderen.

  Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Een betere omgang met een gewelddadig verleden Colombia
 • Ondersteuning van slachtoffers in Colombia

  Ondersteuning van slachtoffers in Colombia

  In Colombia ondersteunt PAX slachtoffers van het gewapend conflict. In de regio’s Cauca en Macarena, beide in het binnenland van Colombia, richt PAX zich op toegang tot rechtspraak en conflictbemiddeling voor slachtoffers. Daarnaast begeleidt PAX in de Cauca-regio de re-integratie van voormalige (guerilla)strijders uit inheemse en Afro-Colombiaanse gemeenschappen, waarvan sinds ondertekening van het Vredesakkoord verwacht wordt dat ze zullen terugkeren naar de plekken waar ze vandaan komen.

  Een betere omgang met een gewelddadig verleden Colombia
 • Oliewinning in Zuid-Soedan

  Oliewinning in Zuid-Soedan

  PAX adviseert en ondersteunt overheden en gemeenschappen om de olierijkdom van Zuid-Soedan te laten bijdragen aan vrede en duurzame ontwikkeling.

  Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten Afrika