paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/4

Programma's

 • Kernwapens

  Kernwapens

  Kernwapens zijn massavernietigingswapens die verboden zijn door een internationaal verdrag. PAX zet zich in om te verzekeren dat het verdrag tegen kernwapens zo snel mogelijk in werking treedt en getekend en geratificeerd wordt door Nederland. Dit doen we door middel van publiekscampagnes, politieke lobby en publicaties, zoals het jaarlijkse wereldwijde onderzoek ‘Don't Bank on the Bomb’ naar investeringen in kernwapenproducenten.

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • Landmijnen

  Landmijnen

  De International Campaign to Ban Landmines (ICBL) zet zich al twintig jaar in voor een wereld zonder landmijnen. PAX neemt actief deel aan de campagne om landmijnen definitief uit te bannen. We moedigen landen aan zich te verbinden aan het Landmijnenverdrag. Staten die al lid zijn, sporen we aan het verdrag strikt uit te voeren

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • Libanon

  Libanon

  In Libanon werkt PAX samen met lokale partners in projecten gericht op mensenrechten, conflictoplossing en het activeren van jongeren voor vrede. Onze partners lobbyen actief richting de Libanese regering om wetten te veranderen en mensenrechten te respecteren. Bijvoorbeeld om de ongelijkheid voor de wet van de verschillende religieuze groepen af te schaffen en om de Palestijnse vluchtelingen meer rechten te geven. Ook werken we met jonge activisten op onderwerpen rond cultuur en maatschappelijk activisme.

  Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Midden-Oosten
 • Mijnbouw en conflict in Colombia

  Mijnbouw en conflict in Colombia

  Mijnbouw is de afgelopen decennia een oorzaak voor conflict geweest in Colombia. PAX werkt samen met lokale groepen in verschillende regio’s om hun veiligheid te verzekeren en de participatie in besluitvormingsprocessen te bevorderen.

  Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Een betere omgang met een gewelddadig verleden Colombia
 • Ondersteuning van slachtoffers in Colombia

  Ondersteuning van slachtoffers in Colombia

  In Colombia ondersteunt PAX slachtoffers van het gewapend conflict. In de regio’s Cauca en Macarena, beide in het binnenland van Colombia, richt PAX zich op toegang tot rechtspraak en conflictbemiddeling voor slachtoffers. Daarnaast begeleidt PAX in de Cauca-regio de re-integratie van voormalige (guerilla)strijders uit inheemse en Afro-Colombiaanse gemeenschappen, waarvan sinds ondertekening van het Vredesakkoord verwacht wordt dat ze zullen terugkeren naar de plekken waar ze vandaan komen.

  Een betere omgang met een gewelddadig verleden Colombia
 • Oliewinning in Zuid-Soedan

  Oliewinning in Zuid-Soedan

  PAX adviseert en ondersteunt overheden en gemeenschappen om de olierijkdom van Zuid-Soedan te laten bijdragen aan vrede en duurzame ontwikkeling.

  Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten Afrika
 • Peace & Sports in Kenia

  Peace & Sports

  Dit vredesprogramma in het grensgebied van Zuid-Soedan, Oeganda en Kenia gebruikt sport als manier om rivaliserende groepen bij elkaar te brengen, en een cyclus van geweld te doorbreken.

  Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Afrika
 • verkiezingen 2011

  Zuid-Soedan

  PAX is werkzaam in Zuid-Soedan sinds 1994. Onze focus ligt op het versterken en verbeteren van de veiligheid van burgers.

  Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Afrika
 • Clustermunitie Foto © John Rodsted

  Stop Explosieve Investeringen

  PAX is een van de leidende organisaties in de nationale en internationale campagne 'Stop Explosieve Investeringen'. Samen met de Cluster Munition Coalition wil vredesorganisatie PAX investeringen in producenten van clustermunitie een halt toe roepen. Ook pleiten wij voor nationale wetgeving die investeringen in clustermunitie verbiedt.

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • Srebrenica

  Bosnië en Herzegovina (Srebrenica)

  Vredesorganisatie PAX houdt zich al sinds 1995 intensief bezig met Srebrenica. We steunen de Campagne voor Waarheid en Gerechtigheid, organiseren ieder jaar de herdenking van de genocide in Srebrenica, zijn medeverantwoordelijk voor de permanente tentoonstelling 'Srebrenica Genocide - the Failure of the International Community' in het Potocari Memorial Centre daarover en bevorderen de dialoog tussen Dutchbatveteranen en nabestaanden.

  Een betere omgang met een gewelddadig verleden Europa