paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/3

Programma's

 • De Activist Hive

  De Activist Hive

  De Activist Hive brengt de kennis en ervaring samen van activisten die in verschillende delen van de wereld werken aan een vreedzame en rechtvaardige maatschappij. Dit programma maakt gebruik van verschillende werkvormen om activisten te trainen op onder andere het ontwikkelen van een strategie, effectieve actie en het vertellen van hun verhaal.

  Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Midden-Oosten
 • Mitrovica

  Kosovo

  PAX zet zich in om burgers uit alle gemeenschappen van Kosovo te betrekken bij de lokale, nationale en internationale beleidsvormingsprocessen die hun leven beïnvloeden. PAX streeft ernaar burgers bij elkaar te brengen om vraagstukken met betrekken tot gemeenschappelijk belang aan te pakken, zoals slecht bestuur, een zwakke rechtsorde en de onopgeloste erfenis van een gewelddadig conflict.

  Een betere omgang met een gewelddadig verleden, Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Europa
 • Vredesdorp Kuron in Zuid-Soedan

  Vredesdorp Kuron in Zuid-Soedan

  Kuron Peace Village is een vredesdorp, opgezet door bisschop Paride Taban, met het doel de bevolking in die omgeving te verenigen en zo een voorbeeld te zijn in Zuid-Soedan, een land dat is verscheurd door burgeroorlogen.

  Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Afrika
 • Grensgebied van Zuid-Soedan, Oeganda, Kenia: Vredesdialoog en verzoening

  Vredesdialoog en verzoening in het grensgebied van Zuid-Soedan, Oeganda en Kenia

  PAX is medeoprichter van een vredesnetwerk van organisaties en kerken in Zuid-Soedan, Oeganda en Kenia. PAX ondersteunt partners in het faciliteren van vredesdialoog tussen rivaliserende bevolkingsgroepen en de overheid om vrede, veiligheid en onderlinge samenwerking te bevorderen.

  Een betere omgang met een gewelddadig verleden, Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Afrika
 • Explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden

  Explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden

  PAX maakt zich ernstige zorgen over het burgerleed dat wereldwijd wordt veroorzaakt door het gebruik van zware explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden. PAX is medeoprichter en lid van de stuurgroep van het International Network on Explosive Weapons (INEW), en roept op tot onmiddellijke actie om burgers beter te beschermen.

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • Logo Stop Killer Robots

  Killer Robots

  Wat zijn killer robots?
  Killer robots zijn autonome wapensystemen die een doelwit kunnen selecteren en aanvallen zonder betekenisvolle menselijke controle. Dit betekent dat het wapensysteem dodelijk geweld kan gebruiken zonder directe instructies van een mens. Deze functie kan worden toegepast op verschillende wapensystemen, zoals een gevechtstank, straaljager of een schip.

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • Clustermunitie

  Clustermunitie

  PAX zet zich in voor het wereldwijd uitbannen van clustermunitie. Ons doel is dat het Clustermunitieverdrag strikt wordt nageleefd en wij roepen staten op zich bij het verdrag aan te sluiten, als ze dat nog niet hebben gedaan. Het Verdrag verbiedt gebruik, productie, opslag en overdracht van clustermunitie.

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • drone

  Bewapende drones

  PAX onderzoekt wat het gebruik van drones in militaire operaties betekent voor de veiligheid van burgers. PAX maakt zich hierbij hard voor een inkadering van de inzet van bewapende drones en een duidelijke regulering in lijn met het internationaal humanitair recht.

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • Basra, Onderwijs maakt vrede

  Irak

  De werkzaamheden van PAX in Irak hebben als doel om de onderliggende oorzaken en patronen van het conflict aan te pakken, met hierbij een specifieke focus op het gebrek aan inclusief bestuur, inclusieve rechtvaardigheid en veiligheid. Door nauw samen te werken met de lokale gemeenschap en vredesactivisten voert PAX projecten uit die het vertrouwen proberen te herstellen tussen gemeenschappen, dialogen faciliteren tussen beleidsmakers en burgers, inclusief burgerschap promoten, en gender gevoeligheid in de veiligheidssector verbeteren.

  Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Midden-Oosten
 • Israël en Palestina

  Israël en Palestina

  PAX werkt in Israël en Palestina sinds de late jaren 90. Hierdoor heeft PAX een groot netwerk van Israëlische en Palestijnse activisten en organisaties die hetzelfde doel nastreven: de bescherming van mensenrechten, een eind aan de bezetting van de gebieden die Israël sinds 1967 in handen heeft en een levensvatbare en rechtvaardige vrede in de regio die is gebaseerd op het Internationale Humanitair Recht en Internationale Mensenrechten. PAX steunt lokale partners bij het weerbaar maken van gemeenschappen, het promoten van menselijke veiligheid en gelijkheid in het politieke, culturele en sociale domein en in het bestrijden van onrecht dat volgt uit de voortdurende bezetting.

  Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Midden-Oosten