paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/2

Programma's

 • Vredesweek

  Vredesweek

  Sinds 1967 organiseert PAX ieder jaar september de landelijke Vredesweek. Samen met duizenden mensen in Nederland laten we zien dat het anders kan. Iedereen kan iets doen voor vrede!

  Nederland
 • Walk of Peace

  Walk of Peace

  De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen. Zo leer je je dorp of stad, én haar inwoners, door een nieuwe bril kennen!

  Nederland
 • Verhaal van een vluchteling

  Verhaal van een vluchteling

  Het project Verhaal van een Vluchteling geeft vluchtelingen uit Syrië een gezicht en draagt bij aan wederzijds begrip tussen Syrische en Nederlandse jongeren.

  Nederland
 • Ambassades van Vrede

  Ambassades van Vrede

  PAX werkt in Nederland samen met betrokken burgers aan een vreedzame en inclusieve samenleving. Voor PAX is het duidelijk dat echte maatschappelijke verandering alleen mogelijk is als mensen die zelf dragen. Het netwerk van lokale vredesgroepen, de PAX Ambassades van Vrede, zet zich in voor vrede en verbinding in de Nederlandse samenleving.

  Nederland
 • Westelijke Balkan

  Westelijke Balkan

  Vanaf 2015 besloot PAX om een specifiek programma te ontwikkelen dat gericht is op omgaan met het verleden in de Westelijke Balkan (Kosovo, Servië, Bosnië en Herzegovina en Kroatië), om een betere samenwerking tussen lokale burgerinitiatieven op het gebied van herdenking mogelijk te maken. Ook doen wij onderzoek naar dit onderwerp en proberen wij deze initiatieven aan te laten sluiten bij nationale en internationale lobbyagenda's.

  Een betere omgang met een gewelddadig verleden Europa
 • Europa als vredesproject

  Europa als vredesproject

  De zoektocht naar een Europa waarin de burger echt centraal staat, kan alleen maar een gezamenlijke inspanning van vele partijen zijn: de organen van de EU, de lidstaten van de EU, maar ook maatschappelijke organisaties, lokale overheden en burgerinitiatieven kunnen en moeten hun steentje hieraan bijdragen.

  Europa
 • Gender Pilot Ukraine

  Gender pilot Oekraïne

  Het Gender pilot project is een onderzoeksproject dat uitgevoerd is in Oost-Oekraïne. Hiermee werd de aard van de problemen in kaart gebracht die burgers ondervinden als gevolg van het gewapende conflict in Oekraïne.

  Gender, vrede en veiligheid Europa
 • Vredestafels van vrouwen in Bentiu, Zuid-Soedan

  Vredestafels van vrouwen in Bentiu, Zuid-Soedan

  In Bentiu, Zuid-Soedan, leiden vrouwen lokale dialooggroepen, bekend als vredestafels. Ze werken samen en faciliteren dialogen om de Nuer gemeenschap samen te brengen. Daarnaast proberen zij relaties tussen mensen die in de beschermde gebieden leven, en zij die in de stad wonen, te verbeteren.

  Gender, vrede en veiligheid Afrika
 • DR Congo

  Vertrouwen herstellen tussen overheid en burgers in DR Congo

  PAX is een partner van het CISPE Consortium. Dit Consortium werkt aan het verbeteren van de stabiliteit in Oost-Congo door oorzaken van conflict aan te pakken en door het vertrouwen tussen overheid en burgers te herstellen.

  Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Afrika
 • engender

  Een gender-sensitieve transitie naar vrede en veiligheid in Irak

  Dit programma probeert bij te dragen aan het structureel veranderen van gendernormen, wetten en instituties in Irak, door gelijke rechten, rechtvaardigheid en verzoeningsprocessen te promoten.

  Gender, vrede en veiligheid Midden-Oosten