paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/2

Programma's

 • Vredesdorp Kuron in Zuid-Soedan

  Vredesdorp Kuron in Zuid-Soedan

  Kuron Peace Village is een vredesdorp, opgezet door bisschop Paride Taban, met het doel de bevolking in die omgeving te verenigen en zo een voorbeeld te zijn in Zuid-Soedan, een land verscheurd door burgeroorlogen.

  Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Afrika
 • Grensgebied van Zuid-Soedan, Oeganda, Kenia: Vredesdialoog en verzoening

  Grensgebied van Zuid-Soedan, Oeganda, Kenia: Vredesdialoog en verzoening

  PAX is medeoprichter van een vredesnetwerk van organisaties en kerken in Zuid-Soedan, Oeganda en Kenia. PAX ondersteunt partners in het faciliteren van vredesdialoog tussen rivaliserende bevolkingsgroepen en de overheid om vrede, veiligheid en onderlinge samenwerking te bevorderen.

  Een betere omgang met een gewelddadig verleden, Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Afrika
 • Explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden

  Explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden

  PAX roept op tot onmiddellijke actie om burgerleed door het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden te voorkomen. PAX is medeoprichter en lid van de stuurgroep van het International Network on Explosive Weapons (INEW).

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • Logo Stop Killer Robots

  Killer Robots

  Killer robots zijn volledig autonome wapensystemen die een doelwit kunnen selecteren en aanvallen zonder betekenisvolle menselijke controle. Dus, waar bij een drone nog een mens op afstand controle heeft, is de menselijke controle bij killer robots afwezig. Iets waar PAX zich grote zorgen om maakt.

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • Clustermunitie

  Clustermunitie

  PAX zet zich in voor het wereldwijd uitbannen van clustermunitie. Ons doel is dat het Clustermunitieverdrag strikt wordt nageleefd en wij roepen staten op zich bij het verdrag aan te sluiten, als ze dat nog niet hebben gedaan. Het Verdrag verbiedt gebruik, productie, opslag en overdracht van clustermunitie.

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • drone

  Bewapende drones

  PAX onderzoekt wat het gebruik van drones in militaire operaties betekent voor de veiligheid van burgers. PAX maakt zich hierbij hard voor een inkadering van de inzet van bewapende drones en een duidelijke regulering in lijn met het internationaal humanitair recht.

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • Basra, Onderwijs maakt vrede

  Irak

  De werkzaamheden van PAX in Irak hebben als doel om de onderliggende oorzaken en patronen van het conflict aan te pakken, met hierbij een specifieke focus op het gebrek aan inclusief bestuur, inclusieve rechtvaardigheid en veiligheid. Door nauw samen te werken met de lokale gemeenschap en vredesactivisten voert PAX projecten uit die het vertrouwen proberen te herstellen tussen gemeenschappen, dialogen faciliteren tussen beleidsmakers en burgers, inclusief burgerschap promoten, en gender gevoeligheid in de veiligheidssector verbeteren.

  Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Midden-Oosten
 • Israël en de Palestijnse gebieden

  Israël en Palestina

  Met verschillende activiteiten levert PAX een bijdrage aan een duurzame vrede tussen Israël, Palestina en de regio.

  Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Midden-Oosten
 • Kernwapens

  Kernwapens

  Kernwapens zijn massavernietigingswapens die verboden zijn door een internationaal verdrag. PAX zet zich in om te verzekeren dat het verdrag tegen kernwapens zo snel mogelijk in werking treedt en getekend en geratificeerd wordt door Nederland. Dit doen we door middel van publiekscampagnes, politieke lobby en publicaties, zoals het jaarlijkse wereldwijde onderzoek ‘Don't Bank on the Bomb’ naar investeringen in kernwapenproducenten.

  Omstreden wapens en wapenhandel
 • Landmijnen

  Landmijnen

  De International Campaign to Ban Landmines (ICBL) zet zich al twintig jaar in voor een wereld zonder landmijnen. PAX neemt actief deel aan de campagne om landmijnen definitief uit te bannen. We moedigen landen aan zich te verbinden aan het Landmijnenverdrag. Staten die al lid zijn, sporen we aan het verdrag strikt uit te voeren

  Omstreden wapens en wapenhandel