paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/2

Programma's

 • Vredesweek

  Vredesweek

  Sinds 1967 organiseert PAX ieder jaar september de landelijke Vredesweek. Samen met duizenden mensen in Nederland laten we zien dat het anders kan. Iedereen kan iets doen voor vrede!

  Nederland
 • Walk of Peace

  Walk of Peace

  De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen. Zo leer je je dorp of stad, én haar inwoners, door een nieuwe bril kennen!

  Nederland
 • Verhaal van een vluchteling

  Verhaal van een vluchteling

  Het project Verhaal van een Vluchteling geeft vluchtelingen uit Syrië een gezicht en draagt bij aan wederzijds begrip tussen Syrische en Nederlandse jongeren.

  Nederland
 • Ambassades van Vrede

  Ambassades van Vrede

  PAX werkt in Nederland samen met betrokken burgers aan een vreedzame en inclusieve samenleving. Voor PAX is het duidelijk dat echte maatschappelijke verandering alleen mogelijk is als mensen die zelf dragen. Het netwerk van lokale vredesgroepen, de PAX Ambassades van Vrede, zet zich in voor vrede en verbinding in de Nederlandse samenleving.

  Nederland
 • Westelijke Balkan

  Inclusieve herdenking

  PAX heeft zich de afgelopen jaren gericht op herdenking en gedeelde verhalen in de Westelijke Balkan (Kosovo, Servië, Bosnië en Herzegovina en Kroatië). Initiatieven voor inclusieve herdenking en herinnering worden steeds belangrijker voor de Westelijke Balkan, omdat ze de etno-nationalistische verhalen van de politieke elites ter discussie stellen. PAX ondersteunde een aantal van dergelijke initiatieven voor inclusieve herdenkingen. Specifieke aandacht is besteed aan het in kaart brengen welke initiatieven voor inclusieve herdenkingen bestaan in de verschillende landen, hoe ze overlappen, hoe ze samenwerken en welke valkuilen ze ervaren.

  Een betere omgang met een gewelddadig verleden Europa
 • Europa als vredesproject

  Europa als vredesproject

  Een Europa waarin de burger centraal staat, kan alleen tot stand komen door een gezamenlijke inspanning van vele partijen: EU-organen, EU-lidstaten, maar ook maatschappelijke organisaties, lokale overheden en lokale burgerinitiatieven.

  Europa
 • Gender Pilot Ukraine

  Gender pilot Oekraïne

  Het Gender pilot project is een onderzoeksproject dat uitgevoerd is in Oost-Oekraïne. Hiermee werd de aard van de problemen in kaart gebracht die burgers ondervinden als gevolg van het gewapende conflict in Oekraïne.

  Gender, vrede en veiligheid Europa
 • Vredestafels van vrouwen in Bentiu, Zuid-Soedan

  Vredestafels van vrouwen in Bentiu, Zuid-Soedan

  In Bentiu, Zuid-Soedan, leiden vrouwen lokale dialooggroepen, bekend als vredestafels. Ze werken samen en faciliteren dialogen om de Nuer gemeenschap samen te brengen. Daarnaast proberen zij relaties tussen mensen die in de beschermde gebieden leven, en zij die in de stad wonen, te verbeteren.

  Gender, vrede en veiligheid Afrika
 • DR Congo

  Vertrouwen herstellen tussen overheid en burgers in DR Congo

  PAX is een partner van het CISPE Consortium. Dit Consortium werkt aan het verbeteren van de stabiliteit in Oost-Congo door oorzaken van conflict aan te pakken en door het vertrouwen tussen overheid en burgers te herstellen.

  Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Afrika
 • engender

  Een gender-sensitieve transitie naar vrede en veiligheid in Irak

  Dit programma probeert bij te dragen aan het structureel veranderen van gendernormen, wetten en instituties in Irak, door gelijke rechten, rechtvaardigheid en verzoeningsprocessen te promoten.

  Gender, vrede en veiligheid Midden-Oosten