paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/landen-en-regios/nederland

Nederland

Ook in Nederland werkt PAX aan vrede. Samen met lokale organisaties en bevlogen vrijwilligers werkt PAX aan een inclusieve en solidaire samenleving. Daarnaast betrekken we Nederlandse burgers via campagnes bij ons internationale werk in conflictgebieden.

Vredesprojecten in Nederland

De afgelopen jaren is de Nederlandse samenleving gepolariseerd: groepen kwamen steeds meer tegenover elkaar te staan. PAX vindt het belangrijk om ook in Nederland samen met betrokken burgers en partners te werken aan een vreedzame en inclusieve samenleving. Kennis die PAX op andere plekken in de wereld opdoet en toepast, heeft ook in Nederland grote toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld over de manier waarop conflicten zich ontwikkelen en hoe spanningen in een samenleving verminderd kunnen worden. Maar ook hoe burgers samen kunnen optrekken richting de politiek om constructief en geweldloos te werken aan maatschappelijke verandering.

De doelstellingen van het werk van PAX in Nederland zijn:

  1. Solidariteit tussen burgers met verschillende culturele en religieuze achtergronden versterken.
  2. Uitsluitingsmechanismen in de Nederlandse samenleving zichtbaar maken die een voedingsbodem kunnen zijn voor onvrede, verdeeldheid en conflict. Dat moet bijdragen aan de uiteindelijke vermindering ervan.

PAX werkt hiervoor samen met betrokken burgers die zich hebben georganiseerd als Ambassades van Vrede of als Walk of Peace-groep. Daarnaast hebben we het project Verhaal van een Vluchteling waarmee we vluchtelingen uit Syrië een gezicht geven en bijdragen aan wederzijds begrip tussen Syrische en Nederlandse jongeren.

Campagnes in Nederland

PAX lobbyt nationaal én internationaal om de oorzaken van gewelddadige conflicten en onrecht aan te pakken en om blijvende veranderingen te starten. Door deel te nemen aan onze campagnes kunnen Nederlandse burgers druk en invloed uitoefenen op politiek en bedrijfsleven, en solidariteit tonen met vredesactivisten in conflictsituaties. Op deze manier kan iedereen een steentje bijdragen aan de bescherming van burgers en het streven naar vrede en gerechtigheid in conflictsituaties.

Vredesweek

Sinds 1967 organiseert PAX ieder jaar de landelijke Vredesweek rondom de Internationale Dag van de Vrede op 21 september. Tijdens de Vredesweek organiseren burgers, levensbeschouwelijke en cultureel-maatschappelijke organisaties honderden activiteiten door het hele land waaraan tienduizenden mensen meedoen. Zo brengen we mensen op de been voor vrede, en nodigen hen uit om deel uit maken van deze beweging voor een inclusieve en vreedzame samenleving. De boodschap: iedereen kan iets doen voor vrede.