paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/landen-en-regios/nederland

Nederland

Ook in Nederland werkt PAX aan vrede en veiligheid. We betrekken burgers bij ons werk in gebieden met conflict door verschillende campagnes in Nederland, met als hoogtepunt de jaarlijkse Vredesweek. Daarnaast proberen we invloed uit te oefenen op de politiek.

Ons werk vindt niet alleen plaats in gebieden met conflict. Ook de inzet van Nederlanders is nodig om te zorgen dat ieder mens een veilig bestaan heeft. Daarom voeren we verschillende acties in Nederland.

In de Vredesweek van 2014 startte PAX het burgerinitiatief Teken Tegen Kernwapens. PAX vroeg, met steun van het Rode Kruis, de hulp van burgers, instellingen en bedrijven om kernwapens te verbieden.

Met de campagne ‘Stop bloedkolen’ streeft PAX naar een einde aan bloedkolen uit Colombia. Bloedkolen zijn kolen waar het bloed van grove en grootschalige mensenrechtenschendingen aan kleeft.

Met de gedachte dat iedereen iets voor vrede kan doen organiseert PAX iedere derde week van september de nationale Vredesweek. Dat doen we al sinds 1967. Van het organiseren of bezoeken van activiteiten bij jou in de buurt tot meedoen met online dagacties voor vrede. Daarnaast richt PAX samen met lokale groepen ‘Ambassades van Vrede’ op door het hele land. Deze ambassades zetten zich binnen en buiten de jaarlijkse Vredesweek in voor vrede in hun eigen dorp of stad.