paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/landen-en-regios/midden-oosten/programs

Midden-Oosten

 • Human Security Survey Irak

  Human Security Survey Irak

  Het doel van de Human Security Survey (HSS) is om mensen in conflictgebieden meer zeggenschap te geven over hun eigen veiligheid en bescherming. Deze onderzoeksmethode is door PAX ontwikkeld en wordt toegepast in Irak en Zuid-Soedan.

  Bescherming van burgers in oorlogssituaties Midden-Oosten
 • engender

  Een gender-sensitieve transitie naar vrede en veiligheid in Irak

  Dit programma probeert bij te dragen aan het structureel veranderen van gendernormen, wetten en instituties in Irak, door gelijke rechten, rechtvaardigheid en verzoeningsprocessen te promoten.

  Gender, vrede en veiligheid Midden-Oosten
 • De Activist Hive

  De Activist Hive

  De Activist Hive brengt de kennis en ervaring samen van activisten die in verschillende delen van de wereld werken aan een vreedzame en rechtvaardige maatschappij. Dit programma maakt gebruik van verschillende werkvormen om activisten te trainen op onder andere het ontwikkelen van een strategie, effectieve actie en het vertellen van hun verhaal.

  Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Midden-Oosten
 • Basra, Onderwijs maakt vrede

  Irak

  De werkzaamheden van PAX in Irak hebben als doel om de onderliggende oorzaken en patronen van het conflict aan te pakken, met hierbij een specifieke focus op het gebrek aan inclusief bestuur, inclusieve rechtvaardigheid en veiligheid. Door nauw samen te werken met de lokale gemeenschap en vredesactivisten voert PAX projecten uit die het vertrouwen proberen te herstellen tussen gemeenschappen, dialogen faciliteren tussen beleidsmakers en burgers, inclusief burgerschap promoten, en gender gevoeligheid in de veiligheidssector verbeteren.

  Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Midden-Oosten
 • Israël en Palestina

  Israël en Palestina

  PAX werkt in Israël en Palestina sinds de late jaren 90. Hierdoor heeft PAX een groot netwerk van Israëlische en Palestijnse activisten en organisaties die hetzelfde doel nastreven: de bescherming van mensenrechten, een eind aan de bezetting van de gebieden die Israël sinds 1967 in handen heeft en een levensvatbare en rechtvaardige vrede in de regio die is gebaseerd op het Internationale Humanitair Recht en Internationale Mensenrechten. PAX steunt lokale partners bij het weerbaar maken van gemeenschappen, het promoten van menselijke veiligheid en gelijkheid in het politieke, culturele en sociale domein en in het bestrijden van onrecht dat volgt uit de voortdurende bezetting.

  Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Midden-Oosten
 • Libanon

  Libanon

  In Libanon werkt PAX samen met lokale partners in projecten gericht op mensenrechten, conflictoplossing en het activeren van jongeren voor vrede. Onze partners lobbyen actief richting de Libanese regering om wetten te veranderen en mensenrechten te respecteren. Bijvoorbeeld om de ongelijkheid voor de wet van de verschillende religieuze groepen af te schaffen en om de Palestijnse vluchtelingen meer rechten te geven. Ook werken we met jonge activisten op onderwerpen rond cultuur en maatschappelijk activisme.

  Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Midden-Oosten
 • Syrië

  Syrië

  PAX steunt vreedzame activisten in Syrië in hun strijd voor een democratisch Syrië waar Syriërs met alle religieuze en etnische achtergronden in vrede en gelijkheid kunnen samenleven.

  Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen Midden-Oosten
 • Vrouwen tegen geweld in Irak

  Vrouwen tegen geweld in Irak

  In Irak werkte PAX van oktober 2013 tot december 2016 aan het vergroten van de veiligheid van gemeenschappen, met speciale aandacht voor vrouwen. We ondersteunden verschillende projecten en werkten daarbij samen met lokale partners. Ons doel hierbij was vrouwen in staat te stellen een bijdrage te leveren aan het organiseren van hun eigen veiligheid en die van anderen.

  Gender, vrede en veiligheid Midden-Oosten
 • Conflict & Milieu

  Conflict & Milieu

  PAX onderzoekt de impact van huidige conflicten op het milieu, en bouwt aan oplossingen met als doel de publieke gezondheids- en milieurisico’s voor burgers te beperken.

  Omstreden wapens en wapenhandel Midden-Oosten