paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/landen-en-regios/midden-oosten

Midden-Oosten

PAX werkt al vanaf de jaren negentig in het Midden-Oosten. Sinds 2000 ligt de focus op het lokale maatschappelijke middenveld en individuele activisten, die een rol kunnen spelen in de sociale en politieke verandering in de regio.

We richten ons op het herstellen en opbouwen van vertrouwen en relaties, we werken aan de sociale structuur van de maatschappij en bouwen vrede op binnen en tussen maatschappijen om zo te komen tot een ander politiek klimaat.

In het Midden-Oosten werken we vanuit de volgende vier standpunten:

  • Het oplossen van sektarische, etnische en stamconflicten draagt bij aan de kans op succes van vrijheid, waardigheid en burgerrechten.
     
  • Lokale overheden creëren een gunstige omgeving voor het maatschappelijk middenveld om de sociale samenhang te versterken. Ze vergroten de democratische ruimte als een instrument om de rechten van minderheden te versterken.
     
  • Regionale bemiddelende structuren of regionale organisaties (zoals de Arabische Liga) voorkomen het risico van regionale gewelddadige conflicten en vestigen een vredesproces waar iedereen bij betrokken is.
     
  • Internationale actoren, met name de Europese Unie en Europese staten, ontwikkelen hun beleid ten aanzien van het Midden-Oosten gebaseerd op het principe dat het voorkomen van conflict en het handhaven van de veiligheid moeten overeenkomen met de noodzaak om positief te reageren op de roep om vrijheid en waardigheid van de burgers in de hele Arabische wereld.