paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/landen-en-regios/europa

Europa

In Europa werkt PAX met lokale partners aan dialoog tussen verschillende groepen, het versterken van plaatselijk bestuur en herdenkingen. In alle programma's combineren wij activiteiten in de gemeenschap met lobbyen en belangenbehartiging. We werken in de volgende landen: Kosovo, Bosnië en Herzegovina (met een focus op Srebrenica) en Oekraïne. We hebben ook regionaal programma op de westelijke Balkan, dat specifiek is gericht op omgaan met het verleden.Samen met lokale partners werken we op de Balkan aan versterking van het lokaal bestuur, de dialoog tussen verschillende etniciteiten, de rechten van minderheden en human security.

Europa als vredesproject

Europa krijgt vandaag de dag veel kritiek, en zou het inderdaad ook beter moeten doen. Voor PAX is het belangrijk dat we ook erkennen dat de EU een succesvol vredesproject is. Zonder voldoende steun van Europese burgers zijn de Europese instellingen echter gedoemd om te falen en zullen de Europese waarden aan verval en ineenstorting onderhevig zijn. Daarom zijn wij voorstander van een Europa dat meer op de burger gericht is.

Programma: Europa als vredesproject

Oekraïne

Vanaf het begin van 2014 heeft PAX de gebeurtenissen in Oekraïne aandachtig gevolgd. Tijdens twee verkenningsmissies (in mei en september 2014) spraken PAX medewerkers met meer dan 60 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, lokaal bestuur en kerken. Het netwerk heeft zich sindsdien uitgebreid, en vanaf 2015 is PAX officieel gestart met het Oost-Europa & Eurazië programma dat zich vooral richt op Oekraïne.

PAX constateerde dat de belangrijkste breuklijnen in de Oekraïense samenleving gevormd worden door verschillende idealen, politieke culturen, en visies voor de toekomst van het land en de manier waarop het bestuurd zou moeten worden, inclusief de rol van het maatschappelijk middenveld hierin. Deze breuklijnen lopen dwars door gemeenschappen en zelfs families heen. De verdeeldheid heeft dus minder te maken met etnische afkomst, taal, of geloof dan met denkbeelden over politiek en samenleving.

Op basis van deze bevindingen werkt PAX aan het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s in vier verschillende richtingen met elk een eigen focus:

 1. Dialoog: in de eerste plaats tussen Oekraïners, en vooral in de meer oostelijk gelegen provincies.
  Programma: Een cultuur van dialoog en constructieve verbinding in Oekraïne
 2. Sociaal contract: bestuur en de verhouding tussen burgers en overheidsorganen, vooral op lokaal niveau.
  Programma: Staatsopbouw en verantwoording in Oost-Oekraïne
 3. Leiderschap bij jeugd: investeren in toekomstige generaties en hen stimuleren om met (lokale) autoriteiten en religieuze en maatschappelijk leiders in gesprek te gaan.
  Programma: Youth Peace Tour Oekraïne
 4. NGCA: op basis van regionaal onderzoek beogen wij het Oekraïens nationaal beleid en implementatie daarvan ten aanzien van de gebieden die niet onder controle van de overheid vallen (Non-Governmental Controlled Areas, NGCA), te verbeteren.
  Programma: Betrekken van niet-overheid gecontroleerde gebieden in Oekraïne
 5. Gender Pilot Oekraïne: Het doel van dit onderzoeksproject was om de problemen die burgers als gevolg van gewapend conflict tegenkomen beter te begrijpen. Er wordt speciale aandacht gegeven aan een gendergevoelige benadering tijdens de voorbereiding, de analyse van de data en de implementatie van het onderzoek.
  Programma: Gender Pilot Oekraïne

Bij het ontwikkelen van programmawerk in deze richtingen is PAX zich ten zeerste bewust van de bredere context waarbinnen dit conflict zich ontwikkeld heeft. PAX neemt daarom actief deel aan de discussie over ontwikkelingen in en rondom Oekraïne en Rusland en de betekenis hiervan voor de Nederlandse en Europese veiligheid en menswaardigheid.

 

Kosovo

Kosovo en Servië zitten al jarenlang muurvast in een conflict. Van 1998 tot 1999 werd een gewapend conflict uitgevochten tussen het Servische leger en het Bevrijdingsleger van Kosovo. In 2008 riep Kosovo de onafhankelijkheid uit, die betwist wordt door Servië. De regering van Kosovo heeft weinig te vertellen in het noorden van Kosovo, waar de Servische invloed op de etnische Servische gemeenschap sterk is.

Het vooruitzicht van het lidmaatschap van de EU kan bijdragen tot betere relaties tussen Kosovo en Servië. Nadat eerdere onderhandelingen op niets uitliepen, voerden Servië en Kosovo in maart 2011 gesprekken waarbij de EU als bemiddelaar optrad. Burgers voelen zich van deze dialoog uitgesloten. Vooral in het noorden van Kosovo bestaat er weerstand tegen de uitonderhandelde afspraken. PAX is voorstander van de rol van de EU als vredestichter, een rol die transparantie en betrokkenheid van burgers in deze gesprekken met zich meebrengt.

In de verdeelde stad Mitrovica, in het noorden van Kosovo, ondersteunt PAX de inspanningen van lokale organisaties om de betrekkingen tussen bevolkingsgroepen te verbeteren en verantwoordelijk en goed bestuur op lokaal niveau te bevorderen. Ook ondersteunt PAX partners bij hun werk met betrekking tot omgaan met het verleden.

Programma: Kosovo

 

Bosnië en Herzegovina (Srebrenica)

Vredesorganisatie PAX houdt zich al sinds 1995 intensief bezig met Srebrenica. We steunen de Campagne voor Waarheid en Gerechtigheid, organiseren ieder jaar de herdenking van de genocide in Srebrenica, zijn medeverantwoordelijk voor de permanente tentoonstelling 'Srebrenica Genocide - the Failure of the International Community' in het Potocari Memorial Centre daarover en bevorderen de dialoog tussen Dutchbatveteranen en nabestaanden.

Programma: Bosnië en Herzegovina (Srebrenica)

 

Westelijke Balkan

Vanaf 2015 besloot PAX om een specifiek programma te ontwikkelen dat gericht is op omgaan met het verleden in de Westelijke Balkan (Kosovo, Servië, Bosnië en Herzegovina en Kroatië), om een betere samenwerking tussen lokale burgerinitiatieven op het gebied van herdenking mogelijk te maken. Ook doen wij onderzoek naar dit onderwerp en proberen wij deze initiatieven aan te laten sluiten bij nationale en internationale lobbyagenda's.

Programma: Westelijke Balkan