paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/cases/zuid-soedan

Case 1: Zuid-Soedan Beschermen van burgers in conflictgebieden

Zuid-Soedan wordt in 2011 onafhankelijk en zet de eerste voorzichtige stappen naar vrede en democratie. Maar het gewelddadige verleden heeft diepe sporen nagelaten, waardoor een politiek conflict eind 2013 uitmondt in een nieuwe gewelddadige strijd. Moord, verkrachting en het platbranden van huizen zijn aan de orde van de dag. Tienduizenden mensen komen om in het geweld en bijna twee miljoen mensen slaan op de vlucht. Rechteloosheid viert hoogtij.

Met lokale partners werkt PAX aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld. Dit doen we onder meer door samen toezicht te houden op de veiligheid. Door mensen met elkaar te laten praten, vergroten we het onderlinge vertrouwen en ondersteunen we verzoenings- en vredesprocessen. We brengen de noodzaak van burgerbescherming bij de Verenigde Naties (VN) onder de aandacht. We leggen contact tussen de mensen van de VN-missie in Zuid-Soedan en burgers ter plaatse. Zo bevorderen we dat de bescherming die de VN kan bieden, aansluit op de vraag van de bevolking.


Het werk van PAX in Zuid-Soedan valt binnen het thema Bescherming van burgers in oorlogssituaties. Programma's binnen dit thema zijn: