paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/cases/lokale-actie-in-irak

Case 6: Lokale actie in Irak Gender, vrede en veiligheid

Irak is het eerste land in het Midden-Oosten dat naar aanleiding van VN-resolutie 1325 (over vrouwen, vrede en veiligheid) een nationaal actieplan vaststelde. Maar uit frustratie dat daar weinig concreet mee gebeurde zijn organisaties zoals Al Firdaws in Basra en Al-Amal in Kirkoek zelf maar aan de slag gegaan. In samenwerking met lokale en landelijke organisaties die zich met veiligheid bezighouden hebben ze hun eigen actieplannen gemaakt. In Basra bijvoorbeeld zijn programma’s opgestart die geweld tegen vrouwen tegen moeten gaan, waarbij speciaal wordt ingegaan op de grote aantallen ontheemden die daar in vluchtelingenkampen verblijven. Vanwege die situatie zijn er veel vrouwelijke politieagenten nodig die in de kampen kunnen werken en klachten van vrouwen kunnen registeren. Daarnaast is er grote behoefte aan meer besef bij veiligheidsdiensten en politie over vrouwenrechten.

PAX werkt in Irak samen met Al-Firdaws en Al-Amal. In het Midden-Oosten is het nog niet gebruikelijk dat vrouwen een rol spelen in het publieke leven, laat staan dat ze mee kunnen praten en beslissen over 'typisch mannelijke' onderwerpen als conflict en veiligheid. PAX steunt vrouwen zodat ze hun stem kunnen verheffen. Tegelijkertijd werken we aan beter besef bij politie, religieuze leiders en politici over gender-onderwerpen en de essentiële rol die vrouwen spelen bij het realiseren van meer veiligheid. Rond Basra is ook een enorm aantal mannen afwezig, omdat ze zijn gaan vechten tegen ISIS in het Iraakse leger of bij milities. Al-Firdaws maakt gebruik van die ruimte en organiseert bijeenkomsten met vrouwengroepen zodat ze een grotere rol in hun eigen veiligheid kunnen spelen.


Het werk van PAX in Irak valt binnen het thema Gender, vrede en veiligheid. Programma's binnen dit thema zijn: