paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/cases/irak

Case 4: Irak Verdeelde bevolkingsgroepen nader tot elkaar brengen

Na de val van dictator Saddam Hoessein nemen de spanningen tussen Soennieten en Sjiieten verder toe in Irak. Een aanslag op de gouden Al- Askari moskee, een voor Sjiieten heilige plaats, leidt tot een golf van geweld tussen verschillende gemeenschappen. Met de opkomst van ISIS (Islamic State in Syria), dat in 2014 vanuit Syrië doorstoot naar Irak, raakt de regio opnieuw in een diepe crisis. Miljoenen mensen slaan op de vlucht, zowel binnen als buiten Irak, en duizenden burgers komen om in het geweld.

PAX richt zich met het programma Kulluna Muwatinun (‘Wij zijn allemaal burgers’) op gesprekken tussen met name jongeren. De jeugd is opgegroeid in een sterk verdeeld klimaat, waarbij er weinig kennis is van de ander. Door een netwerk van jongeren, zogenaamde ‘Ambassadeurs van Burgerschap’, op te zetten, brengt PAX gemeenschappen bij elkaar. Inmiddels zijn honderden jongeren actief in het organiseren van activiteiten die dialoog, gesprekken, tolerantie en uitwisseling mogelijk maken.


Het werk van PAX in Irak valt binnen het thema Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen. Programma's binnen dit thema zijn: