paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/cases/balkan

Case 5: Balkan Mensen helpen in hun zoektocht naar gerechtigheid

Na het uiteenvallen van Joegoslavië en tijdens de oorlogen die daarop volgen, verklaren de Verenigde Naties Srebrenica tot zogeheten 'veilig gebied'. Een internationale vredesmacht moet voor de veiligheid van de inwoners zorgen. Nederlandse VN-soldaten nemen de bescherming op zich. Desondanks vindt in juli 1995 een genocide plaats. Meer dan 8000 Bosniërs, voornamelijk mannen en jongens, worden vermoord.

PAX is op tal van manieren actief voor en met de overlevenden van Srebrenica. PAX steunt hun Campagne voor Waarheid en Gerechtigheid en het Herinneringscentrum in Potocari (Srebrenica). We organiseren contacten tussen Dutchbatters en overlevenden. Daarnaast werken we samen met de gemeente Srebrenica en maatschappelijke organisaties. Met deze brede oriëntatie richten wij ons op het vinden van waarheid en gerechtigheid en op de bevordering van dialoog en samenwerking tussen de etnische groepen. Dit doen we onder meer met partners als het Memorial Centre en verenigingen van overlevenden.


Het werk van PAX in Srebrenica valt binnen het thema Een betere omgang met een gewelddadig verleden. Programma's binnen dit thema zijn: