paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/campagnes/vredesvluchten

Vredesvluchten

Vredesvluchten is een project van PAX dat is voortgevloeid uit het Ministerie van Vrede. Het is een project waarbij mensen of (kerk)gemeenschappen hun betrokkenheid kunnen uiten bij personen die zich inzetten voor vrede.

vredesvluchten

In Nederland zijn er veel mensen die geloven in idealen van menselijke waardigheid, respect en vrede. Mensen in uw buurt geven hier handen en voeten aan door zich  in  te zetten voor hun buurvrouw, voor de kinderen in de straat of voor de leefbaarheid in hun wijk. PAX ziet die idealen ook in gebieden verder weg, waar mensen zich inzetten voor een vreedzaam bestaan in oorlogsgebieden. Met Vredesvluchten van PAX krijgt u de mogelijkheid om vredeswerk zichtbaar te maken en uw betrokkenheid heel direct te uiten bij deze vredesbouwers in Nederland en in conflictgebieden.

Als teken van verbondenheid met vredestichters kunnen mensen een Vredesvlucht sturen. Dat kan via vredesvluchten.nl

Ga naar Vredesvluchten