paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/campagnes/stop-explosive-investments

Stop Explosive Investments

PAX is een van de leidende organisaties in de nationale en internationale campagne 'Stop Explosieve Investeringen'. Samen met de Cluster Munition Coalition wil vredesorganisatie PAX investeringen in producenten van clustermunitie een halt toe roepen. Ook pleiten wij voor nationale wetgeving die investeringen in clustermunitie verbiedt.

Clustermunitie Foto © John Rodsted

Het internationale Clustermunitieverdrag uit 2008 verbiedt het gebruik, de opslag, het vervoer en (assistentie bij) de productie van clustermunitie. Volgens PAX, de Cluster Munition Coalition en steeds meer landen volgt hieruit dat ook investeringen in bedrijven die deze wapens produceren, verboden zijn. Geen geld betekent immers geen productie. Het is bovendien volstrekt onlogisch om een wapen uit te bannen vanwege humanitair leed maar vervolgens investeringen in de productie van dat wapen elders wel toe staan.

Inmiddels hebben tien landen wetgeving aangenomen die investeringen in clustermunitie verbiedt. In Nederland zijn directe investeringen in producenten van clustermunitie per 1 januari 2013 verboden voor Nederlandse financiële instellingen. Dit verbod kwam tot stand nadat in de Eerste Kamer (2011) een motie was aangenomen die hiertoe opriep. In 2009 had de Tweede Kamer al opgeroepen tot een algeheel investeringsverbod, maar deze motie werd niet uitgevoerd.

Daarnaast hebben negenentwintig andere landen weliswaar (nog) geen wetgeving ingevoerd, maar wel verklaard dat investeringen in clustermunitie volgens hen verboden zijn of zouden moeten zijn onder het Clustermunitieverdrag.

Ook een toenemend aantal financiële instellingen neemt hun verantwoordelijkheid en sluit investeringen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie uit. Een groeiende groep financiële instellingen heeft naar aanleiding van de 'Stop Explosieve Investeringen' campagne hun beleid over clustermunitie aangepast.

Resultaten

Een toenemend aantal financiële instellingen heeft als resultaat van de campagne ‘Stop explosieve investeringen’ beleid aangepast of nieuw beleid gemaakt over clustermunitie. Een aantal producenten van clusterbommen is gestopt met de productie, waarbij kan worden aangenomen dat het opdrogen van financiële stromen aan die beslissing heeft bijgedragen. 

Campagnewebsite stopexplosiveinvestments.org