paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-kun-jij-doen/nalaten-voor-vrede

Nalaten voor vrede

Denkt u wel eens na over een legaat of erfenis aan PAX? Bijvoorbeeld omdat u zich als actief lid of donateur betrokken voelt bij onze vredesbeweging. Persoonlijke betrokkenheid en inspiratie vormen de kern van ons vredeswerk. Samen werken we aan een wereld van vrede, aan respect en verdraagzaamheid en strijden we tegen oorlogsgeweld en wapenwedlopen. Wij zetten ons in voor vrede, verzoening en gerechtigheid in de wereld. Met uw legaat of erfenis levert u daaraan een belangrijke bijdrage. Vindt u het een mooie gedachte om ons werk te kunnen blijven steunen? Dat kan, door ons in uw testament op te nemen. Zo kunt u via uw nalatenschap bijdragen aan het vredeswerk van de toekomst.

Samenwerken aan vrede is wat ons bindt
"Al heel wat jaren klinkt PAX via Pax Christi en IKV mij vriendelijk in de oren. Via de bekende voettochten kwam ik begin zeventiger jaren met de vredesbeweging in contact. Parochiële en regionale vredesactiviteiten spoorden mij aan op Pax Christi en IKV trouw te volgen en mee op te bouwen. Heden ten dagen is het nog hard nodig dat een christelijk geïnspireerde vredesorganisatie sporen uitzet om velen mee te laten lopen. Alhoewel ik het jammer vind dat de naam is veranderd in PAX blijf ik van mening dat het werk moet worden voortgezet. Financiële steun - ook en vooral via een testament - is dan ook van harte aan te bevelen."

Denis Hendrickx O.Praem.
Abt van de Norbertijnen van Berne

Bijdragen aan het vredeswerk van de toekomst

Nalaten via uw testament, hoe werkt dat?
In een testament staat nauwkeurig omschreven wie na het overlijden welk deel van het bezit of vermogen erft. U kunt PAX tot (mede)erfgenaam benoemen of een legaat nalaten.

  • Erfstelling of (mede)erfgenaam
    Een erfstelling is een vastgesteld deel van uw bezit dat via uw testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. U kunt PAX tot een van die erfgenamen benoemen.
  • Legaat
    Een legaat is een bepaling in uw testament waarmee u een vast bedrag of bepaalde goederen (dat kan van alles zijn; een huis, aandelen of een schilderij) aan een door u gekozen persoon of organisatie nalaat. U kunt bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan PAX.

Geen erfbelasting
PAX hoeft als algemeen nut beogende instelling (ANBI) geen erfbelasting (successierecht) te betalen. Dat betekent dat uw nalatenschap volledig ten goede komt aan de doelstelling van PAX: een veilige en vreedzame wereld voor iedereen.

Meer weten?
Spreekt dit u aan? Wij sturen u graag een brochure toe met de belangrijkste informatie. Dan kunt u thuis alles rustig nalezen. Heeft u behoefte aan persoonlijk advies? Maak dan een afspraak met onze medewerker nalatenschappen Astrid van Heezik. Zij adviseert u graag bij het opstellen van uw testament of het zoeken naar een geschikte notaris, en weet alles over erfstellingen en legaten. U kunt een email sturen of bellen naar 06 1153 6860.

Met onderstaand formulier kunt u de brochure Nalatenschappen aanvragen.

Zo kunt u PAX ook in de toekomst blijven steunen!