paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/where-to-draw-the-line

Where to draw the line

Where to draw the line

12-11-2017 Increasing Autonomy in Weapon Systems – Technology and Trends

Download 735 KB

'Where to draw the line' laat de trend zien naar steeds grotere autonomie in wapensystemen. Het rapport beschrijft een aantal wapensystemen die in hoge mate geautomatiseerd in staat zijn doelen te selecteren en aan te vallen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om raketten die langdurig kunnen rondvliegen, onbemande bommenwerpers en grondsystemen met verschillende mate van menselijke controle. 'Where to draw the line' illustreert hoe de wapensystemen van morgen meer en meer autonome eigenschappen krijgen.

Omstreden wapens en wapenhandel