paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/syria-alert-issue-xvi

Syria Alert Issue XVI

Syria Alert Issue XVI

04-12-2015 Naar een realistische strategie voor de bestrijding van ISIS in Syrië.

Download 519 KB

Een strategie waarbij alleen ISIS aangepakt wordt en Assad door blijft gaan burgerslachtoffers te maken is niet alleen gedoemd te falen, maar zelfs contraproductief. PAX is van mening dat een militaire strategie ter bestrijding van ISIS alleen realistisch is als deze deel uitmaakt van een samenhangend beleid om een bestuur te vormen dat inclusief is, dat de diverse groeperingen in de Syrische samenleving vertegenwoordigt. Het moet bouwen op het politieke proces zoals in de verklaring van Wenen is afgesproken.

Bescherming van burgers in oorlogssituaties, Midden-Oosten