paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/situatie-in-south-hebron-hills

Situatie in South Hebron Hills

Situatie in South Hebron Hills

17-02-2021 Visuele weergave van problemen in dit Palestijnse gebied

Download 448 KB

Om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie in de South Hebron Hills, onderdeel van de Palestijnse gebieden waar PAX actief is, vroegen wij drie studenten om dezef gemeenschappen in kaart en in beeld te brengen. Het eindproduct geeft op een heldere manier inzicht in de gemeenschappen en de problematiek waar zij mee leven.

Gender, vrede en veiligheid, Midden-Oosten