paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/siege-watch-10-deel-2

Siege Watch #10 deel 2

Siege Watch #10 deel 2

17-09-2018 The Culmination of “Surrender or Die” February–May 2018

Download 4,445 KB

Het tiende kwartaalrapport Siege Watch, the culmination of “Surrender or Die” beschrijft de ontwikkelingen in de dorpen ten noorden van Homs en ten zuiden van Damascus van februari tot en met mei 2018. In die periode werden deze gebieden omsingeld door de Syrische regeringstroepen als onderdeel van hun strategie “Surrender or Die” oftewel “Overgave of de dood”.

Bescherming van burgers in oorlogssituaties, Midden-Oosten