paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/reactie-masp-grote-meren-rwanda-uganda-en-burundi

Reactie MASP Grote Meren, Rwanda, Uganda en Burundi

Reactie MASP Grote Meren, Rwanda, Uganda en Burundi

21-03-2014

Download 251 KB

In deze policy brief geeft PAX een reactie op de 'Multi Annual Strategic Plans' 2014-2017 van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor de bilaterale partnerlanden en de regio's Grote Merengebied en Hoorn van Afrika. PAX vraagt specifiek aandacht voor het Grote Merengebied en doet een aantal aanbevelingen.

Afrika