paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/position-paper-donbas-reintegration-bill

Position Paper: Donbas reintegration bill

Position Paper: Donbas reintegration bill

11-04-2018 An opportunity not to be wasted

Download 319 KB

Begin dit jaar nam de Oekraïnse regering een wet aan die betrekking heeft op niet-erkende gebieden in Oost-Oekraïne. De wet heet in de volksmond de Donbas reïntegratiewet. Dat is de regio waar aan Rusland gelieerde rebellen strijden tegen de regering in Oekraïne.

Begin dit jaar nam de Oekraïnse regering een wet aan die betrekking heeft op niet-erkende gebieden in Oost-Oekraïne. De wet heet in de volksmond de Donbas reïntegratiewet. Dat is de regio waar aan Rusland gelieerde rebellen strijden tegen de regering in Oekraïne. 

PAX vindt dat de huidige wet - met enige aanpassingen - het vredesproces tussen de regering en de rebellen kan bevorderen. De sancties tegen Rusland moeten gehandhaafd worden, zeker als Rusland zijn rol in het conflict niet verandert en het geweld laat toenemen. Ook moet de Oekraïnse regering zelf het een en ander doen om vrije toegang voor burgers uit de niet-erkende gebieden mogelijk te maken. Daarnaast geeft PAX adviezen aan internationale overheden om Oekraïne en Rusland te helpen met het vredesproces. Het voornaamste uitgangspunt is dat de bevolking die in de niet-erkende gebieden woont, niet verder vervreemd worden van de andere inwoners van Oekraïne.

De hulp van lokale autoriteiten in Oekraïne en van maatschappelijke organisaties is ook nodig. Zet vooral in op contact tussen inwoners van de niet-erkende gebieden en Oekraïnse burgers in de rest van Oekraïne. Dat is een belangrijke voorwaarde, want anders zullen de toegenomen bevoegdheden van de Oekraïense president en het Oekraïnse leger machtsmisbruik niet tegen kunnen gaan.

Dan kan de wet zorgen dat er vredesopbouw plaats vindt in plaats van een verdere escalatie van geweld. Lees hier de aanbevelingen die PAX in dit position paper doet.

 

Omstreden wapens en wapenhandel, Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen, Europa