paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/policy-brief-waarom-isis-bombarderen-onverstandig-is-en-bescherming-van-burgers-de-inzet-zou-moeten-zijn

Policy brief: Waarom ISIS bombarderen onverstandig is en bescherming van burgers de inzet zou moeten zijn

Policy brief: Waarom ISIS bombarderen onverstandig is en bescherming van burgers de inzet zou moeten zijn

26-01-2016

Download 250 KB

Het kabinet besluit binnenkort of Nederland ISIS ook in Syrië gaat bombarderen. Ook PAX vindt dat ISIS bestreden moet worden. Maar een effectieve bestrijding van ISIS moet onderdeel zijn van een coherente en internationaal overeengekomen politieke strategie. Zo’n strategie moet zijn gebaseerd op het cruciale inzicht dat ISIS niet de oorzaak van de crisis in het Midden-Oosten is, maar het gevolg daarvan. In plaats van militaire deelname aan de bombardementen van ISIS in Syrië zou Nederland zich beter hard kunnen maken voor maatregelen die bijdragen aan bescherming van burgers in Syrië en daarmee in het vertrouwen van burgers in de onderhandelingen. Deze policy brief zet de argumenten tegen bombarderen op een rij en doet enkele praktische suggesties die Nederland kan onderzoeken en/of moet nemen om burgers te beschermen.

Bescherming van burgers in oorlogssituaties, Midden-Oosten, Nederland