paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/policy-brief-voortgang-aanpak-bloedkolen

Policy Brief Voortgang aanpak bloedkolen

Policy Brief Voortgang aanpak bloedkolen

03-12-2015

Download 402 KB

Vijf jaar praten over de aanpak van bloedkolen uit Colombia heeft nog weinig concreets opgeleverd. Slachtoffers van grove mensenrechtenschendingen in het Colombiaanse mijnbouwgebied waar energiebedrijven hun kolen kopen zijn tot nu toe niets opgeschoten met de gedane inspanningen. Dat concludeert PAX uit het voortgangsrapport over de inspanningen van de energiebedrijven en de overheid om te komen tot een maatschappelijk verantwoorde steenkoolketen. De tijd van praten moet dan ook langzamerhand voorbij zijn. Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de voortgang van de aanpak van bloedkolen. PAX doet aanbevelingen.

Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Colombia